NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

INFORMACJA!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:
- świadczeń wychowawczych 500+,

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- świadczenia dobry start 300+,

na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 roku. W formie elektronicznej można składać wnioski od 01 lipca 2018 roku.

       W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października (nastąpi ciągłość wypłaty świadczenia).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada (nastąpi ciągłość wypłaty świadczenia).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie Dobry Start 300 dla ucznia złoży prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek w miesiącu lipcu i sierpniu, ustalenie prawa i wypłata świadczenia następuje do 30 września.

Informacje o świadczeniach można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 059/842-96-16 wew. 21, 22, 26 a także osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy w pok. nr 9. Wnioski można będzie pobrać ze strony internetowej Ośrodka oraz osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Wodna 20/3 pok. nr 9.