Harmonogram wypłat 2017/2018

 

Miesiąc

Świadczenia rodzinne i wychowawcze
(zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze)

Zasiłki
stałe

Zasiłki
okresowe

Dodatki mieszkaniowe, energetyczne

A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, Ł M, N, O, P, R S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

grudzień

19

20

21

22

18

15

styczeń

25

26

29

30

24

23

10

luty

23

26

27

28

22

21

9

marzec

26

27

28

29

23

22

9

kwiecień

24

25

26

27

23

20

10

maj

24

25

28

29

23

22

10

czerwiec

25

26

27

28

22

21

8

lipiec

25

26

27

30

24

23

10

sierpień

27

28

29

30

24

23

10

wrzesień

25

26

27

28

24

21

10

październik

25

26

29

30

24

23

10

listopad

26

27

28

29

23

22

9

grudzień

18

19

20

21

17

14

10