Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy jest jednostką organizacyjną i jako podmiot publicznej pomocy społecznej odpowiada za organizowanie oraz udzielanie pomocy mieszkańcom Gminy Kobylnica. Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem.

Wiedza i umiejętności pracowników są kluczowym elementem naszej polityki jakości, dlatego stale podejmujemy działania w celu podnoszenia swoich kompetencji. Staramy się, aby oferta Ośrodka była elastyczna, dostosowana do zmieniających się indywidualnych potrzeb mieszkańców, jak również całej społeczności. Czujemy się integralną częścią społeczności lokalnej, zatem cenimy sobie współpracę wszystkich podmiotów działających na rzecz naszych mieszkańców.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy działa w szczególności na podstawie następujących przepisów: