Programy Profilaktyczne - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nadwagi i Otyłości Wśród dzieci klas i – v szkół podstawowych w gminie Kobylnica

Założeniami programu jest zapobieganie i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica poprzez regularne badanie, zmianę nawyków żywieniowych u dzieci i rodziców oraz poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej na temat zasad prawidłowego żywienia dzieci.

Program Profilaktyki Zakażeń HPV W gminie Kobylnica na lata 2019-2022

 

 

2019-2022

Program realizowany jest na podstawie UCHWAŁY NR II/25/2018 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pn.: „Program Profilaktyki Zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022”.

Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV
w określonej populacji młodych mieszkanek Gminy Kobylnica (co wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców Gminy) oraz ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych .

W roku 2018 zakładano przeprowadzenie szczepień trzema dawkami szczepionki przeciwko zakażeniu HPV u 108 dziewczynek.

W ramach Programu Gmina Kobylnica zaplanowała przeprowadzenie szczepień zgodnie
z procedurami medycznymi oraz przewidziała realizację działań profilaktycznych polegających
na przeprowadzeniu akcji informacyjnej dotyczącej zakażenia wirusem HPV o zapobieganiu rakowi szyjki macicy oraz szczepienia dziewcząt w wieku 13 lat.

Koszt - 86 400,00 zł

Program realizowany jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy.

Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania HCV w gminie Kobylnica na lata 2018 – 2020

Program realizowany jest na podstawie UCHWAŁY NR XLVI/385/2017 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 12 października 2017r.

„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata
2018-2020” ma na celu wykrycie skali zakażeń HCV poprzez wykonanie badań przesiewowych
na obecność wirusa HCV oraz edukacje dorosłych mieszkańców Gminy Kobylnica w zakresie zapobiegania tym zakażeniom.

BoreliozaProgram Profilaktyki i Wczesnej Diagnostyki Boreliozy w populacji osób dorosłych w gminie Kobylnica na lata 2018 - 2020

Program realizowany jest na podstawie UCHWAŁY NR XLVI/384/2017 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 12 października 2017r.

„Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020” ma na celu zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę poprzez ograniczenie ryzyka zachorowań oraz poprawę dostępności do badań przesiewowych przeciwko boreliozie wśród dorosłych mieszkańców Gminy Kobylnica.

Informacje kontaktowe

Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Zamknij menu
Wróć na początek strony