Programy profilaktyczne

BORELIOZA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEJ DIAGNOSTYKI BORELIOZY
W POPULACJI OSÓB DOROSŁYCH W GMINIE KOBYLNICA NA LATA 2018 - 2020

Program realizowany jest na podstawie UCHWAŁY NR XLVI/384/2017 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 12 października 2017r.

„Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020” ma na celu zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę poprzez ograniczenie ryzyka zachorowań oraz poprawę dostępności do badań przesiewowych przeciwko boreliozie wśród dorosłych mieszkańców Gminy Kobylnica.

Jednym z założeń programu jest przebadanie 300 osób rocznie. Oprócz samych badań NZOZ
w Kobylnicy jest zobowiązany do przeprowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych
na temat profilaktyki chorób odkleszczowych oraz wyłonienie osób zamieszkujących na terenie Gminy Kobylnica, u których zostaną przeprowadzone badania przesiewowe w kierunku boreliozy.

Realizatorem jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, z siedzibą: Kobylnica. ul. Główna 54A.

Osoby chętne do udziału w Programie mogą zgłosić się do NZOZ w Kobylnicy lub pod numerem telefonu 59 842 90 49

Na dzień 31.12.2018r. przebadano:

  • 192 osoby,

z tego:

  • 56 osoby otrzymały wynik dodatni (osoby te zostały skierowane do poradni chorób zakaźnych),

  • 136 osoby otrzymały wynik negatywny,

  • 1 osoba została wykluczona z programu w wyniku stwierdzenia rumienia wędrującego.

Koszt – 13 665,00 zł

HCV

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA HCV W GMINIE KOBYLNICA NA LATA 2018 – 2020

Program realizowany jest na podstawie UCHWAŁY NR XLVI/385/2017 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 12 października 2017r.

„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata
2018-2020” ma na celu wykrycie skali zakażeń HCV poprzez wykonanie badań przesiewowych
na obecność wirusa HCV oraz edukacje dorosłych mieszkańców Gminy Kobylnica w zakresie zapobiegania tym zakażeniom.

Założeniami Programu jest wczesna identyfikacja i zmniejszenie dynamiki szerzenia się zakażeń HCV wśród mieszkańców gminy Kobylnica. Oprócz działań informacyjnych i edukacyjnych NZOZ w Kobylnicy zobowiązany jest do przeprowadzenia badań pielęgniarskich i przesiewowych u osób powyżej 18 roku życia. Program przewiduje objęcie nim 600 osób każdego roku.

Realizatorem jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, z siedzibą: Kobylnica, ul. Główna 54A.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się bezpośrednio do NZOZ w Kobylnicy lub pod numerem telefonu 59 8429049

Na dzień 31.12.2018r. przebadano:

  • 192 osoby, wszyscy uzyskali wynik ujemny (wszyscy badani nie są zakażeni wirusem HCV).

Koszt – 8 455,00 zł

HPV

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HPV W GMINIE KOBYLNICA NA LATA
2019-2021

Program realizowany jest z Miastem Słupsk i Gminą Słupsk na podstawie UCHWAŁY
NR II/25/2018 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022”.

Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV
w określonej populacji młodych mieszkanek Gminy Kobylnica (co wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców Gminy) oraz ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych .

W ramach Programu Gmina Kobylnica zaplanowała przeprowadzenie szczepień zgodnie
z procedurami medycznymi oraz przewidziała realizację działań profilaktycznych polegających
na przeprowadzeniu akcji informacyjnej dotyczącej zakażenia wirusem HPV o zapobieganiu rakowi szyjki macicy oraz szczepienia dziewcząt w wieku 13 lat.

Realizatorem Programu wybranym w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w roku bieżącym jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, z siedzibą przy ul. Głównej 54A.

W roku 2019 zakłada się przeprowadzenie szczepień dwoma dawkami szczepionki przeciwko zakażeniu HPV u 84 dziewczynek.

Nadwaga i otyłość

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA NADWAGI I OTYŁOŚCI WŚRÓD DZIECI KLAS I – V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KOBYLNICA

 

Założeniami programu jest zapobieganie i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica poprzez regularne badanie, zmianę nawyków żywieniowych u dzieci i rodziców oraz poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej na temat zasad prawidłowego żywienia dzieci.

Oprócz samych badań realizator zobowiązany jest do zatrudnienia dietetyczki, wykwalifikowanych pielęgniarek z co najmniej 3-letnim doświadczeniem oraz lekarza POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) posiadającego specjalizację pediatrii.

Łączna liczba dzieci, do których ma zostać skierowany program to 1 500.

Koszt – 33 852,00 zł

Sprawozdanie

Sprawozdanie z przeprowadzonych programów profilaktycznych w 2018 roku.

L.P.

Nazwa Programu

Okres Realizacji

Środki
finansowe na rok 2018

Środki
wykorzystane

Ilość osób, która skorzystała
z Programu

1

"Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020"

2018-2020

16 500,00 zł

13 665,00 zł

192

2

"Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica"

2018-2020

24 600,00 zł

8 455,00 zł

192

3

"Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020"

2018-2020

34 134,00 zł

z uwagi na brak ofert, konkurs na realizatora nie został rozstrzygnięty  w 2018 roku

4

"Program profilaktyki zakażeń HPV W Gminie Kobylnica na lata 2015-2018"

2015-2018

52 200,00 zł

23 650,00 zł

40