Programy Profilaktyczne - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I – V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2018 - 2020

Założeniami programu jest zapobieganie i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica poprzez regularne badanie, zmianę nawyków żywieniowych u dzieci i rodziców oraz poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej na temat zasad prawidłowego żywienia dzieci.

Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022

Program realizowany jest na podstawie UCHWAŁY NR II/25/2018 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022”.

Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV
w określonej populacji młodych mieszkanek Gminy Kobylnica (co wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców Gminy) oraz ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych .

W ramach Programu Gmina Kobylnica zaplanowała przeprowadzenie szczepień zgodnie
z procedurami medycznymi oraz przewidziała realizację działań profilaktycznych polegających
na przeprowadzeniu akcji informacyjnej dotyczącej zakażenia wirusem HPV o zapobieganiu rakowi szyjki macicy oraz szczepienia dziewcząt w wieku 13 lat.

W roku 2019 podano:

79 dawek szczepionki

z tego:

35 dziewczynki otrzymało 1 dawkę

22 dziewczynki otrzymały 2 dawki

Koszt - 31 205,00 zł

Program realizowany jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania HCV w Gminie Kobylnica na lata 2018 – 2020

Program realizowany jest na podstawie UCHWAŁY NR XLVI/385/2017 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 12 października 2017r.

„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata
2018-2020” ma na celu wykrycie skali zakażeń HCV poprzez wykonanie badań przesiewowych
na obecność wirusa HCV oraz edukacje dorosłych mieszkańców Gminy Kobylnica w zakresie zapobiegania tym zakażeniom.

Założeniami Programu jest wczesna identyfikacja i zmniejszenie dynamiki szerzenia się zakażeń HCV wśród mieszkańców gminy Kobylnica. Oprócz działań informacyjnych i edukacyjnych NZOZ w Kobylnicy zobowiązany jest do przeprowadzenia badań pielęgniarskich i przesiewowych u osób powyżej 18 roku życia. Program przewiduje objęcie nim 600 osób każdego roku.

Na dzień 31.12.2019r. przebadano:
• 136 osób,
z tego:
• 134 osoby uzyskały wynik ujemny (badani nie byli zakażeni wirusem HCV)
• 2 osoby uzyskały wynik dodatni (badani zostali poddani testom HCV-RNA)

Koszty:
badania na wirusa HCV – 136 x 40,00 = 5440,00
badania HCV/RNA – 2 x 300,00 = 600,00
koszty szkolenia personelu – 500,00
plakaty i ulotki – 250,00
łączny koszt: 6790,00

Realizatorem jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, z siedzibą: Kobylnica, ul. Główna 54A.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się bezpośrednio do NZOZ w Kobylnicy lub pod numerem telefonu 59 8429049.

Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w pulacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2018 - 2020

Program realizowany jest na podstawie UCHWAŁY NR XLVI/384/2017 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 12 października 2017 r.

„Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020” ma na celu zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę poprzez ograniczenie ryzyka zachorowań oraz poprawę dostępności do badań przesiewowych przeciwko boreliozie wśród dorosłych mieszkańców Gminy Kobylnica.

Jednym z założeń programu jest przebadanie 300 osób rocznie. Oprócz samych badań NZOZ
w Kobylnicy jest zobowiązany do przeprowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych
na temat profilaktyki chorób odkleszczowych oraz wyłonienie osób zamieszkujących na terenie Gminy Kobylnica, u których zostaną przeprowadzone badania przesiewowe w kierunku boreliozy.

Na dzień 31.12.2019 r. przebadano:
• 136 osób,
z tego:
• 37 osób otrzymało wynik dodatni (osoby te zostały skierowane do poradni chorób zakaźnych),
• 99 osób otrzymało wynik negatywny,

Koszty:

badania na boreliozę – 136 badań x 70,00 = 9 520,00 zł
plakaty i ulotki - 250,00 zł
łączny koszt: 9 770,00

Realizatorem jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, z siedzibą: Kobylnica, ul. Główna 54A.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się bezpośrednio do NZOZ w Kobylnicy lub pod numerem telefonu 59 8429049.

Zamknij menu
Wróć na początek strony