Programy polityki zdrowotnej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ IN VITRO

Program pn.: „LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO
IN VITRO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOBYLNICA W LATACH 2020-2024”

Program realizowany jest na podstawie UCHWAŁY NR XXVI/221/2020 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 24 września 2020r.

Program pn.: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Kobylnica w latach 2020-2024” ma na celu obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gminy Kobylnica. W ramach Programu pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Kobylnica w latach 2020-2024” Gmina Kobylnica przewidziała realizację działań leczenia niepłodności kobiet w wieku 20-43 lat, u których stwierdzono niepłodność. Założono, że program będzie skierowany do 5 par rocznie, pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, zameldowanych i zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica od co najmniej 12 miesięcy. Jednorazowy koszt dofinansowania ze strony Gminy Kobylnica dla pary to 5 000,00 zł  (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) rocznie. Jedna para będzie mogła skorzystać z 3 cykli dofinansowań. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Do Programu przystąpiły następujące Kliniki, z którymi tut. Ośrodek zawarł stosowną umowę:

  1. Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Św. Piotra 21, 81-347 Gdynia
  2. Klinika INVICTA Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

 

Załączniki:

odtPROGRAM_IN_VITRO_-_UCHWALONY_PRZEZ_RADĘ_GMINY.odt

odtkarta_kwalifikacyjna_do_programu_in_vitro.odt

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I – V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2018 - 2020

Założeniami programu jest zapobieganie i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica poprzez regularne badanie, zmianę nawyków żywieniowych u dzieci i rodziców oraz poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej na temat zasad prawidłowego żywienia dzieci.

Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022

Program realizowany jest na podstawie UCHWAŁY NR II/25/2018 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022”.

Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV
w określonej populacji młodych mieszkanek Gminy Kobylnica (co wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców Gminy) oraz ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych .

W ramach Programu Gmina Kobylnica zaplanowała przeprowadzenie szczepień zgodnie z procedurami medycznymi oraz przewidziała realizację działań profilaktycznych polegających na przeprowadzeniu akcji informacyjnej dotyczącej zakażenia wirusem HPV o zapobieganiu rakowi szyjki macicy oraz szczepienia dziewcząt w wieku 13 lat.
Do dnia 31 maja 2020r. Program był prowadzony przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, od 25 czerwca 2020r. program prowadziła Klinika Salus Sp. z o.o. w Słupsku.

W roku 2020 podano:

63 dawki szczepionki

Z tego:

- 32 dziewczynek otrzymało I dawkę

- 31 dziewczynek otrzymało II dawkę

Koszt programu:

25 013,00 zł

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania HCV w Gminie Kobylnica na lata 2018 – 2020

Program realizowany jest na podstawie UCHWAŁY NR XLVI/385/2017 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 12 października 2017r.
„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020” ma na celu wykrycie skali zakażeń HCV poprzez wykonanie badań przesiewowych na obecność wirusa HCV oraz edukacje dorosłych mieszkańców Gminy Kobylnica w zakresie zapobiegania tym zakażeniom.

Założeniami Programu jest wczesna identyfikacja i zmniejszenie dynamiki szerzenia się zakażeń HCV wśród mieszkańców gminy Kobylnica. Oprócz działań informacyjnych i edukacyjnych NZOZ w Kobylnicy zobowiązany jest do przeprowadzenia badań pielęgniarskich i przesiewowych u osób powyżej 18 roku życia. Program przewiduje objęcie nim 500 osób każdego roku.

Na dzień 31.12.2020r. przebadano:

25 osób, z tego:

Wszyscy uzyskali wynik ujemny (badani nie byli zakażeni wirusem HCV)

Koszt programu:

1 450,00 zł

Realizatorem jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, z siedzibą: Kobylnica, ul. Główna 54A.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się bezpośrednio do NZOZ w Kobylnicy lub pod numerem telefonu 59 8429049.

Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2018 - 2020

Program realizowany jest na podstawie UCHWAŁY NR XLVI/384/2017 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 12 października 2017 r.

„Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020” ma na celu zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę poprzez ograniczenie ryzyka zachorowań oraz poprawę dostępności do badań przesiewowych przeciwko boreliozie wśród dorosłych mieszkańców Gminy Kobylnica.

Jednym z założeń programu jest przebadanie 300 osób rocznie. Oprócz samych badań NZOZ
w Kobylnicy jest zobowiązany do przeprowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych
na temat profilaktyki chorób odkleszczowych oraz wyłonienie osób zamieszkujących na terenie Gminy Kobylnica, u których zostaną przeprowadzone badania przesiewowe w kierunku boreliozy.

Na dzień 31.12.2020r. przebadano:

24 osoby,

z tego:

- 4 osoby otrzymały wynik pozytywny (osoby te zostały skierowane do poradni chorób zakaźnych)

- 20 osób otrzymało wynik negatywny

Koszt programu:

1 830,00 zł

Realizatorem jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, z siedzibą: Kobylnica, ul. Główna 54A.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się bezpośrednio do NZOZ w Kobylnicy lub pod numerem telefonu 59 8429049.

X