Program profilaktyki i wczesnego wykrywana nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020

Program nie był realizowany z uwagi na brak chętnego realizatora.


Drukuj