Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020

Na dzień 31.12.2020r. przebadano 24 osoby, z tego:

  • 4 osoby otrzymały wynik pozytywny (osoby te zostały skierowane do poradni chorób zakaźnych),
  • 20 osób otrzymało wynik negatywny.

Koszt programu: 1 830,00 zł.


Drukuj