INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO KONKURSU NA REALIZATORA GMINNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO PN.: „PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA ZAKAŻEŃ HCV W GMINIE KOBYLNICA NA LATA 2021-2025”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025” wybrana została oferta złożona przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kobylnicy, ul. Główna 54A, 76-251 Kobylnica
.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta złożona przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, ul. Główna 54a, 76-251 Kobylnica.

Uzasadnienie:

Oferowane warunki realizacji zamówienia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w konkursie, złożona oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca spełnił warunki udziału w konkursie.

 

W załączeniu:

  1. HCV2377.pdf

Drukuj