INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO KONKURSU NA REALIZATORA GMINNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO PN.: „PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEJ DIAGNOSTYKI BORELIOZY W POPULACJI OSÓB DOROSŁYCH W GMINIE KOBYLNICA NA LATA 2021-2025”

Odsłony: 147

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020” wybrana została oferta złożona przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy. ul. Główna 54a, 76-251 Kobylnica.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta złożona przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kobylnicy, ul. Główna 54a, 76-251 Kobylnica.

Uzasadnienie:

Oferowane warunki realizacji zamówienia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w konkursie, złożona oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca spełnił warunki udziału w konkursie.

W załączeniu:

  1. borelioza2375.pdf
Drukuj