INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO KONKURSU NA REALIZATORA GMINNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO PN.: „PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HPV W GMINIE KOBYLNICA NA LATA 2019-2022”

Odsłony: 156

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022” wybrana została oferta złożona przez Salus Sp. z o.o., ul. Zielona 8, 76-200 Słupsk.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta złożona przez Salus Sp. z o.o., ul. Zielona 8, 76-200 Słupsk.

Uzasadnienie:

Oferowane warunki realizacji zamówienia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w konkursie, złożona oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca spełnił warunki udziału w konkursie.

W załączeniu:

  1. HPV2379.pdf
Drukuj