Rozstrzygnięcie konkursu

Kobylnica, dnia 27.02.2023r.
Informacja o wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację programu polityki zdrowotnej, pod nazwą: „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2023-2025”
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na realizatora programu polityki zdrowotnej, pn.: „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2023-2025” wybrana została oferta złożona przez Salus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zielona 8, 76-200 Słupsk.
Uzasadnienie:
Oferowane warunki realizacji zamówienia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w konkursie, złożona oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca spełnił warunki udziału w konkursie.


Drukuj