PROJEKT "KROK DO SUKCESU"

Wójt Gminy Kobylnica prowadzi nabór do projektu pt. : „Krok do sukcesu”, współfinansowanego z EFS w ramach Działania 05.05. kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Pomorską Akademię Kształcenia Zawodowego w Słupsku.

W ramach projektu 94 osoby ( 56 kobiet i 38 mężczyzn - 84 osoby pracujące i 10 osób niepracujących, w tym osoby niepełnosprawne ) zostaną objęte wsparciem doradcy zawodowego, przeprowadzone zostaną szkolenia i kursy w zakresie TIK, szkolenia i kursy w zakresie języków obcych (j. angielski i j. niemiecki), rozwój kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia zgodnie z integrowanym systemem kwalifikacji, w tym studia podyplomowe, z których wszystkie będą kończyły się odpowiednimi egzaminami i wydaniem certyfikatów.

               Grupą docelową są osoby w wieku aktywności zawodowej, będące mieszkańcami powiatu słupskiego, w tym mieszkańcami i osobami pracującymi  w gminie: Kobylnica, w tym bezrobotnymi/biernymi zawodowo.

Preferowane są osoby głównie 25+, w tym po 50 roku życia oraz w wieku aktywności zawodowej 18+.

Rekrutacja uczestników do projektu trwa od czerwca 2017 roku do października 2019 roku bądź do wyczerpania miejsc.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobylnicy, pokój nr 4 lub 6, pod numerami telefonów: (59) 842 96 16 lub (59) 842 99 75 ( wew. 14 lub 17 ), który czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 

Osoby chętne powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu oraz podpisać Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z pozostałymi formularzami, dostępnymi poniżej w załącznikach.