Projekt "Krok do sukcesu"

Wójt Gminy Kobylnica do 31.01.2020 roku prowadził nabór do projektu pt.: „Krok do sukcesu”, współfinansowanego z EFS w ramach Działania 05.05. kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Pomorską Akademię Kształcenia Zawodowego w Słupsku.

W ramach projektu 60 osób (50 osób pracujących i 10 osób niepracujących, w tym osoby niepełnosprawne) zostały objęte wsparciem doradcy zawodowego, przeprowadzono szkolenia i kursy w zakresie języków obcych (j. angielski i j. niemiecki), kursy i szkolenia zgodnie z integrowanym systemem kwalifikacji, w tym studia podyplomowe, z których wszystkie skończyły się odpowiednimi egzaminami i wydaniem certyfikatów.

Grupą docelową były osoby w wieku aktywności zawodowej, będące mieszkańcami powiatu słupskiego, w tym mieszkańcami i osobami pracującymi w gminie: Kobylnica, w tym bezrobotnymi/biernymi zawodowo.

Preferowane były głównie 25+, w tym po 50 roku życia oraz w wieku aktywności zawodowej 18+.

Rekrutacja uczestników do projektu trwała od czerwca 2017 roku do 31. stycznia 2020 roku.


Drukuj