Projekt "Krok do sukcesu"

Wójt Gminy Kobylnica do 31.01.2020 roku prowadził nabór do projektu pt.: „Krok do sukcesu”, współfinansowanego z EFS w ramach Działania 05.05. kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Pomorską Akademię Kształcenia Zawodowego w Słupsku.

W ramach projektu 60 osób (50 osób pracujących i 10 osób niepracujących, w tym osoby niepełnosprawne) zostały objęte wsparciem doradcy zawodowego, przeprowadzono szkolenia i kursy w zakresie języków obcych (j. angielski i j. niemiecki), kursy i szkolenia zgodnie z integrowanym systemem kwalifikacji, w tym studia podyplomowe, z których wszystkie skończyły się odpowiednimi egzaminami i wydaniem certyfikatów.

Grupą docelową były osoby w wieku aktywności zawodowej, będące mieszkańcami powiatu słupskiego, w tym mieszkańcami i osobami pracującymi w gminie: Kobylnica, w tym bezrobotnymi/biernymi zawodowo.

Preferowane były głównie 25+, w tym po 50 roku życia oraz w wieku aktywności zawodowej 18+.

Rekrutacja uczestników do projektu trwała od czerwca 2017 roku do 31. stycznia 2020 roku.


Drukuj  

Informacje kontaktowe

Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Zamknij menu
Wróć na początek strony