Świadczenie "Za życiem"

 Świadczenie "Za życiem"

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż  na podstawie ustawy  z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz.U. z 2019 roku, poz. 473, z późn. zm. ) przyjmowane są wnioski  o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały  w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, posiadającemu zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, specjalistę II stopnia lub posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Wysokość jednorazowego świadczenia wynosi  4000,00 zł.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa sie w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy ul. Wodna 20/3, pokój nr 9 lub pod numerami telefonów (59) 842-96-16, (59) 842-99-75, wew. 21, 22, 26.

Załączniki:
Pobierz plik (-wniosek-za-zyciem-mrpips2016-2234v1(_ops).pdf)-wniosek- za życiem[ ]573 kB
Pobierz plik (Rodo.doc)Rodo.doc[ ]25 kB