Wynik konkursu na realizatora programu zdrowotnego pod nazwą: "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2023"

Kobylnica, dnia 29.04.2021r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO KONKURSU NA REALIZATORA GMINNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO PN.: „PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA NADWAGI I OTYŁOŚCI WŚRÓD DZIECI KLAS I-V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KOBYLNICA NA LATA 2021-2023”.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2023” nie wpłynęła żadna oferta.


Uzasadnienie:

W związku z brakiem ofert konkurs nie został rozstrzygnięty.

W załączeniu:
pdfinformacja_o_wyniku_przeprowadzonego_konkursu.pdf


Drukuj