Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

„NIE nowotworom u dzieci”

     logo fundacji McDonalda

Kobylnica

Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych pod nazwą:

„NIE nowotworom u dzieci”

Fundacja Ronalda McDonalda wraz z Wójtem Gminy Kobylnica, zaprasza na profilaktyczne badania USG dzieci z Gminy Kobylnica w wieku od 2 do 6 lat.
W przypadku gdy stan zdrowia dziecka niepokoi Opiekuna, możliwe jest poddanie je badaniom ultrasonograficznym od 9 miesiąca życia.
Badania odbędą się na pokładzie Ambulansu w dniu 13 maja 2021 roku w godzinach od 9.00 do 17.00 na terenie parkingu przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4. Badania są bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne.

Celem badań USG jest dokładna ocena stanu narządów wewnętrznych oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy. Badania są realizowane według standardów medycznych określonych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i wykonywane przez doświadczonych lekarzy radiologów. Czas potrzebny na badanie to około 15-18 minut. Po zakończeniu Opiekunowie otrzymują wyniki badań oraz ewentualne porady lekarskie.

Do Ambulansu mogą zostać przyjęte wyłącznie osoby, które w ciągu 2 tygodni poprzedzających termin badania nie miały świadomego kontaktu z jakimikolwiek chorobami zakaźnymi. W odniesieniu do zagrożenia koronawirusem Sars-CoV-2 również takie, które nie miały w tym czasie kontaktu z osobami podróżującymi z zagranicy lub objętymi kwarantanną czy nadzorem epidemiologicznym. Badania prowadzone są w dwóch gabinetach rotacyjnie tak, aby Opiekunowie dzieci i Pacjenci nie spotkali się w sekretariacie Ambulansu.
Jak ważne jest zdrowie naszego dziecka? Rodzice nie mają wątpliwości – najważniejsze.
A jak często wykonujemy naszym dzieciom badania profilaktyczne? Za rzadko lub wcale.

Aby wziąć udział w badaniu USG należy wcześniej zarejestrować dziecko, kontaktując się z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy pod numerem tel. 609 418 855,
w dniach 6 i 7 maja 2021 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00 - decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w badaniu bez rejestracji nie jest możliwy. Pracownik zbiera niezbędne dane i udziela Opiekunowi dziecka szczegółowych informacji co do dnia i miejsca badań, zapoznaje z instrukcją postępowania podczas badań, zgodą na badanie i wywiadem epidemiologicznym. Zaleca się aby  ww. druki, dostępne na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy oraz Urzędu Gminy w Kobylnicy były wypełnione przez Opiekuna w miejscu jego zamieszkania, przed przystąpieniem do badań.
Liczba miejsc jest ograniczona. O wcześniejszym zakończeniu zapisów z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc poinformujemy na stronie Fundacji Ronalda McDonalda oraz na stronie Gminy Kobylnica pod adresem https://kobylnica.pl/ .
Ambulans Fundacji to unikalna, mobilna stacja medyczna, składająca się poczekalni rejestracji oraz dwóch gabinetów lekarskich, wyposażonych w nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny.
Z badań w ambulansie od początku działania programu skorzystało już ponad 70 000 dzieci.

W załączeniu:

Produkty z Banku Żywności

logo przedstawiające partnerów banku żywności

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż w dniach od 20 kwietnia 2021r. do 22 kwietnia 2021r. wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020 wg następującego harmonogramu dla poszczególnych miejscowości:

 • w dniu 20.04.2021r., godz. 9:00 - 13:00 - Sierakowo, Kończewo, Kuleszewo, Zagórki, Zbyszewo, Łosino, Lulemino

 • w dniu 21.04.2021r., godz. 9:00 - 13:00 - Słonowice, Dobrzęcino, Słonowiczki, Ciechomice, Wrząca, Ścięgnica, Kczewo, Bzowo, Lubuń, Żelkówko, Żelki, Kruszyna, Płaszewo, Komiłowo, Maszkowo, Kwakowo

 • w dniu 22.04.2021r., godz. 9:00 - 13:00 - Sycewice, Komorczyn, Zębowo, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Bolesławice, Zajączkowo, Kobylnica, Widzino.

Produkty żywnościowe będą wydawane w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

Z uwagi na występowanie na terenie kraju wirusa CIVID-19, prosimy o bezwzględne przestrzeganie harmonogramu odbioru żywności- w danym dniu żywność otrzymają tylko osoby z podanych miejscowości.

Informujemy również, iż wydawanie żywności będzie odbywało się z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. W budynku będą mogły przebywać jednocześnie tylko dwie osoby pobierające produkty żywnościowe. Osoby odbierające żywność obowiązuje również zasada zakrywania ust i nosa zgodnie z wymogami oraz dezynfekcji rąk po wejściu do tut. Ośrodka. Należy posiadać także własną torbę na żywność.

Z uwagi na obecną sytuację spowodowaną występowaniem na terenie kraju wirusa CIVID-19, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż osobom najbardziej narażonym na ciężki przebieg choroby, tj. osobom w wieku 60+ oraz osobom, którym posiadana niepełnosprawność ograniczałaby osobiste przybycie do tut. Ośrodka, produkty żywnościowe mogą zostać dostarczone przez pracownika socjalnego. Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy prosimy o telefoniczne zgłaszanie się do pracownika socjalnego danego rejonu, w celu zakwalifikowania do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020.

Szczepienia ochronne przeciwko HPV 2021 w Gminie Kobylnica - informacja dla rodziców

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Z profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy dofinansowanych z budżetu Gminy Kobylnica w roku 2021 mogą skorzystać dziewczynki urodzone w 2008 roku oraz dziewczęta, które z różnych przyczyn nie zostały zaszczepione w latach poprzednich, po uzyskaniu stosownej zgody Wójta Gminy Kobylnica. Podstawą szczepienia jest imienna lista dziewczynek z Gminy Kobylnica.

KIEDY I GDZIE ODBĘDĄ SIĘ SZCZEPIENIA

Szczepienia dziewięciowalentną szczepionką Gardasil 9 wykonane zostaną w przychodni Centrum Zdrowia SALUS w Siemianicach, ul. Rzemieślnicza 10, tel. (59) 848 90 95 oraz 887 87 87 16, 885 904 942. Pełen cykl szczepienia dla jednej dziewczynki obejmuje podanie dwóch dawek szczepionki.

Terminy szczepień:

 • I dawka – w okresie luty – marzec 2021 r., w terminach wyznaczonych przez lekarza
 • II dawka – po upływie 5-6 miesięcy od pierwszej dawki

Przychodnia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.

INFORMACJA - program „Rodzina 500+”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy, tj. 2021/2022 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez skorzystanie ze skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku. Natomiast od dnia 6 kwietnia br. (tj. od wtorku), nastąpi bezpośrednia obsługa interesantów w podane niżej dni i godziny:

 • poniedziałek 7.30 – 16.30,
 • wtorek – środa 7.30 – 15.30.

Niezbędne jest wcześniejsze umówienie się z pracownikiem merytorycznym na konkretny dzień i godzinę pod nr tel. 59/842-96-16 wew. 21, 22, 26.
W czwartek i piątek tut. Ośrodek jest zamknięty dla obsługi interesantów.
Zaleca się składanie wniosków w formie elektronicznej (za pośrednictwem bankowości elektronicznej: ePUAP, emp@tia, PUE ZUS).
Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej www.opskobylnica.pl
Informujemy również, iż przyjmowanie interesantów będzie odbywało się z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. W budynku będzie mogła przebywać jedna osoba składająca wniosek. Obowiązuje również nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie z wymogami oraz dezynfekcja rąk po wejściu do tut. Ośrodka.
Aby mieć zagwarantowaną wypłatę świadczenia od czerwca 2021r., wniosek o świadczenie 500+ należy złożyć do 30 kwietnia 2021r. Informacje o terminach rozpatrzenia wniosków umieszczone są na stronie internetowej tut. Ośrodka, w zakładce dotyczącej świadczeń wychowawczych.

Paczki dla dzieci z terenu Gminy Kobylnica objętych programem dożywiania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy po raz kolejny, z uwagi na ograniczoną możliwość korzystania przez dzieci i osoby dorosłe z posiłków przyznanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" przygotował 78 paczek.
Składają się one przede wszystkim z kaszy, mąki, wędlin, mleka, sera, oleju. Z uwagi zbliżających się Świąt Wielkanocnych każdy obdarowany w paczce znajdzie również czekoladowego zajączka i inne słodycze.
Mamy nadzieję, że chociaż w jakimś niewielkim stopniu przekazane produkty żywnościowe wspomogą rodziny w tym trudnym okresie, w jakim się wszyscy znaleźliśmy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy życzy Wszystkim Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych.

„Przegoń z nami smutek i depresję”

Dołącz do akcji Głosu Seniora  „Przegoń z nami smutek i depresję”.

Aż 30% Polaków po 60. roku życia mieszka samotnie. Eksperci uważają, że dla seniorów o wiele groźniejszy od wirusa jest lęk, niepokój oraz bezruch fizyczny i psychiczny. Zamykanie osób starszych w domu powoduje stres i depresję.
„Przegoń z nami smutek i depresję” to ogólnopolska kampania społeczna, której organizatorem jest Stowarzyszenie MANKO, organizator m.in. Programu Ogólnopolska Karta Seniora – Gmina Przyjazna Seniorom. Kampania ma na celu wsparcie, aktywizację i edukację seniorów narażonych na katastrofalny w skutkach bezruch zarówno fizyczny, jak i psychiczny. W ramach kampanii, Stowarzyszenie MANKO zachęca seniorów do aktywności poprzez m.in. udział w wielu aktywizacyjno- edukacyjnych konkursach Głosu Seniora:

 • Stylowi Seniorzy
 • Zwierzak Lekiem na Samotność,
 • Przekaż nam swój przepis,
 • Senior Moto-Retro,
 • Senior Działkowiec,
 • Miłość po 60-tce,
 • Patriotyczny Głos Seniora,
 • Stop Manipulacji, nie daj się oszukać.
X