Ogłoszenia - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

Organizacja zbiorowego żywienia dla uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamówienia na usługi społeczne
i inne szczególne usługi

Działając na podstawie art. 138h i 138o ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust. 1, na:

„Organizacja zbiorowego żywienia dla uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica”

Nr sprawy OPS.KIER. 271.1.2020

 

 

 

Słupsk, dnia 21-04-2020 r. zatwierdzam niniejsze ogłoszenie:  ogłoszenie_o_zamówieniu_-_załącznik.pdf

 

ZATWIERDZIŁ:
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobylnicy
mgr Anna Łabik

 

    ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:
docxZał_._1_do_Ogłoszenia_Formularz_ofertowy_1.docx
docZał_._2_do_Ogłoszenia_art_22_.doc
docZał._3_do_Ogłoszenia_art_24.doc
pdfZałącznik_nr_4_do_Ogłoszenia_Umowa.pdf
docxZał._5_do_Ogłoszenia_wykaz_usług_.docx
docZał._6_do_oświadczenie_o_grupie_kapitałowej.doc
docZał._7_do_ogłoszenia_zobowiązania_.doc

Zamknij menu
Wróć na początek strony