Dodatek Energetyczny

Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Warunki otrzymania dodatku energetycznego

  1. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być „odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej” tj. osobą, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy.
  2. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
  3. Wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
  4. Złożenie stosownego wniosku.

Wypłaty świadczenia

Dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca z góry.

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. nr 1, od 1-go do 5 – go każdego miesiąca.

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm. ) ogłasza się, co następuje:
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 10,94 zł/miesiąc;
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,19 zł/miesiąc;
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,23 zł/miesiąc.

Minister Klimatu: M. Kurtyka

 

Dokumenty do pobrania:

informacja_RODO_z_pozn.doc

docxUstawa o prawie energetycznym

pdfUchwała_Nr_X_87_2019.pdf

docxWniosek o przyznanie dodatku energetycznego

docoswiadczenie_konto_bankowe1977.doc


Drukuj  

Informacje kontaktowe

Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Zamknij menu
Wróć na początek strony