Dystrybucja produktów

bż logo

 

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż w dniach od  9 lutego 2021r. do 11 lutego 2021r. wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020 wg następującego harmonogramu dla poszczególnych miejscowości:

  • w dniu 09.02.2021r., godz. 9:00 - 13:00 - Sierakowo, Kończewo, Kuleszewo, Zagórki, Zbyszewo, Łosino, Lulemino

  • w dniu 10.02.2021r., godz. 9:00 - 13:00 - Słonowice, Dobrzęcino, Słonowiczki, Ciechomice, Wrząca, Ścięgnica, Kczewo, Bzowo, Lubuń, Żelkówko, Żelki, Kruszyna, Płaszewo, Komiłowo, Maszkowo, Kwakowo

  • w dniu 11.02.2021r., godz. 9:00 - 13:00 - Sycewice, Komorczyn, Zębowo, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Bolesławice, Zajączkowo, Kobylnica, Widzino.

Produkty żywnościowe będą wydawane w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy

Z uwagi na występowanie na terenie kraju wirusa CIVID-19, prosimy o bezwzględne przestrzeganie harmonogramu odbioru żywności- w danym dniu żywność otrzymają tylko osoby z podanych miejscowości.

Informujemy również, iż wydawanie żywności będzie odbywało się z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. W budynku będą mogły przebywać jednocześnie tylko dwie osoby pobierające produkty żywnościowe. Osoby odbierające żywność obowiązuje również zasada zakrywania ust i nosa zgodnie z wymogami oraz dezynfekcji rąk po wejściu do tut. Ośrodka. Należy posiadać także własną torbę na żywność.

Z uwagi na  obecną sytuację spowodowaną występowaniem na terenie kraju wirusa COVID-19, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż osobom najbardziej narażonym na ciężki przebieg choroby, tj. osobom w wieku 60+ oraz osobom, którym posiadana niepełnosprawność uniemożliwiłaby osobiste przybycie do tut. Ośrodka, produkty żywnościowe mogą zostać dostarczone przez pracownika socjalnego. Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy prosimy o telefoniczne zgłaszanie się do pracownika socjalnego danego rejonu, w celu zakwalifikowania do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020.

Numery telefonów do poszczególnych pracowników socjalnych znaleźć można w zakładce: Kontakt strony internetowej tut. Ośrodka.

 

 


Drukuj