Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Wnioski o wydanie Kobylnickiej Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3, pok. nr 1, w dniach od poniedziałku do czwartku w następujących godzinach: poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30 .
Karta w większości wypadków wydawana jest na miejscu i jest ważna 1 rok - aby ją odnowić, wystarczy ponownie złożyć wniosek o jej wydanie, nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem jej okresu ważności.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny (KKDR) przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej (tj. takiej, w której na utrzymaniu jest co najmniej troje dzieci w wieku szkolnym) zamieszkałej na terenie Gminy Kobylnica. Karta uprawnia do wielu ulg i zniżek.
Pełny katalog Partnerów Programu KKDR jak i wnioski o wydanie gminnej Karty Dużej Rodziny, deklaracje partnerstwa, oraz inne dokumenty są dostępne w załącznikach poniżej.

Wniosek_KKDR404.pdf

doc2931_8Deklaracja_uczestnictwa_Kobylnicka_Karta_Dużej_Rodziny.doc

pdf2931_regulamin_programu_kobylnicka_karta_du_ej_rodziny.pdf

pdf2931_uchwa_a_nr_xlv122014_z_dnia_6_lutego_2014_r.pdf

pdf2931_uchwa_a_nr_xlv4342014_rady_gminy_kobylnica_z_dnia_27_marca_2014.pdf

pdf2931_zarz_dzenie_nr_302014_w_jta_gminy_kobylnica_z_dnia_26_02_2014_.pdf

Katalog_Ulg_Kobylnicka_Karta_Dużej_Rodziny871.pdf jpg2931_1karta.jpg


Drukuj