Świadczenie wychowawcze "RODZINA 500+" - koordynacja

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
w ramach programu „Rodzina  500+”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami
z dniem 31 maja 2022r. jednostki samorządu terytorialnego kończą realizację wypłat świadczeń z programu "Rodzina 500+".

Samorządy po tym terminie będą jedynie wypłacać ww. świadczenia wynikające z:    

- wniosków złożonych do gmin do 31.12.2021r. w przypadku, gdy procedura związana
 z ustaleniem prawa do nich nie została jeszcze zakończona (np. w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym),          

- prawa do świadczenia ustalonego przez wojewodę w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z wnioskami złożonymi do 31.12.2021r. w gminach, a w okresie od 1.01.2022r. do 31.05.2022r. w ZUS.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady składania wniosków
o przyznanie świadczenia wychowawczego tzw. 500+.       

Od dnia 01.01.2022r. wnioski o 500+ przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na nowonarodzone dzieci. Natomiast od dnia 01 lutego 2022r. ZUS przyjmuje również wnioski na kolejny okres zasiłkowy 2022/2023 trwający od 01 czerwca 2022r. do 31 maja 2023r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze, na nowych zasadach,  można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną. Wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.


Drukuj