Struktura Organizacyjna

mgr Anna Łabik - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Justyna Ostrycharz - Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Michał Cackowski - Główny Księgowy

mgr Anna Wrycza - Starszy Księgowy

mgr Beata Zaręba - samodzielny referent

Pracownicy socjalni:

mgr Patrycja Szymańska - starszy pracownik socjalny - rejon I: Słonowice, Dobrzęcino, Słonowiczki, Ciechomice, Wrząca, Ścięgnica, Kczewo, Bzowo, Bzowo-Rozłęka

mgr Sławomir Daleki - specjalista pracy socjalnej - rejon II: Sierakowo, Kończewo, Kuleszewo, Kuleszewo- Giełdoń, Zagórki, Zbyszewo, Łosino, Lulemino

Irena Kralska - specjalista pracy socjalnej - rejon III: Sycewice, Sycewice-Miedzno, Komorczyn, Zębowo, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Bolesławice

Bożena Rekowska - specjalista pracy socjalnej - rejon IV: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kobylnicy, Kobylnica (numery nieparzyste), (lewa strona ul. Główna), Rzeczna, Strumykowa, Łąkowa, Wodna, Rybacka, Sportowa, Ogrodowa, Młyńska, Schumana, Orzechowa, Słoneczna, Kasztanowa, Rzemieślnicza, Sosnowa, Topolowa, Zajączkowo.

mgr Iwona Moniuszko - specjalista pracy socjalnej - rejon V: Lubuń, Żelkówko, Żelkowiec, Żelki, Kruszyna, Płaszewo, Komiłowo, Maszkowo, Kwakowo.

mgr Joanna Nowe - starszy pracownik socjalny - rejon- VI: Kobylnica (ul. Główna (nr. parzyste), Witosa, Rataja, Franciszkańska, Transportowa, Paderewskiego, Kilińskiego, Narutowicza, Banacha, Kosynierów, Stefczyka, Mikołajczyka, Drzymały, Kądzieli, Krzywa, Głowackiego, Pocztowa, Nad Śluzami, Źródlana, Widzińska, Zaciszna, Kalinowa, Jaśminowa, Jodłowa, Olchowa, Bukowa, Brzozowa, Wierzbowa, Dębowa, Aleja Spacerowa, Wiśniowa,Różana, Kwiatowa, Krokusowa, Rumiankowa, Chabrowa, Liliowa, Makowa, Storczykowa, Tulipanowa, Konwaliowa, Widzino.

Asystent rodziny:

mgr Magdalena Kirko

Świadczenia rodzinne /świadczenia wychowawcze:

mgr Kinga Maciąg - inspektor d/s świadczeń rodzinnych

Fundusz Alimentacyjny/stypendia socjalne/świadczenia wychowawcze:

mgr Sylwia Terebecka - inspektor d/s świadczeń

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dodatki Mieszkaniowe:

mgr Agnieszka Owczarek - samodzielny referent ds. dodatków mieszkaniowych i obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Programy profilaktyczne:

mgr Anna Ożóg - inspektor ds. programów profilaktycznych

Usługi opiekuńcze:

Derda Elżbieta

Laza Ewa

Rząd Alina

Kowalska Małgorzata

Jackiewicz Anna


Drukuj