Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Ogłoszenie konkursu "Srebrne Serce"

W linku poniżej, znaleźć można ogłoszenie konkursu "Srebrne Serce" organizowanego przez Gminę Kobylnica wspólnie z Opiekunem Wolontariatu powołanym w ramach realizacji Projektu „Srebrna Sieć” oraz Radą Seniorów Gminy Kobylnica. Jego celem jest wyróżnienie seniorów podejmujących szczególnie wyróżniające się inicjatywy na rzecz seniorów i społeczności lokalnej oraz upowszechnienie, a także promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w Gminie Kobylnica. Do składania formularzy zgłoszeniowych za pomocą tradycyjnej poczty zapraszamy od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.07.2020r.

http://opskobylnica.pl/projekty/projekt-srebrna-siec/konkurs-srebrne-serce-edycja-2020

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

  • zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenia dobry start 300+,

na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 roku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3, tj.: poniedziałek w godz. 7.30 – 16.30 oraz od wtorku do środy w godz. 7.30 – 15.30. W każdy czwartek przyjmowanie interesantów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach. Piątek jest dniem bez obsługi interesantów, tzn. przeznaczonym na pracę biurową urzędnika.
Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na sytuację panującą w kraju spowodowaną wystąpieniem koronawirusa, zasady przyjmowania wniosków składanych osobiście w siedzibie tut. Ośrodka mogą ulec zmianie. Szczegółowe wytyczne odnośnie przyjmowania interesantów będą zamieszczone na stronie internetowej www.opskobylnica.pl.

Zmiany w funduszu alimentacyjnym od 01.10.2020 roku

Wyższe kryterium dochodowe, a także wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń – to najważniejsze zmiany w funduszu alimentacyjnym, które przyjęto w rozszerzonej tarczy antykryzysowej.

Kryterium dochodowe w górę

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Dochód wyliczany zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego (przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia), świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Wydawanie żywności - czerwiec 2020 roku

bż logo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż w dniach od 17 czerwca 2020r. do 19 czerwca 2020r. wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, Podprogram 2019 wg następującego harmonogramu dla poszczególnych miejscowości:

  1. w dniu 17.06.2020r., godz. 9:00 -13:00 - Sierakowo, Kończewo, Kuleszewo, Zagórki, Zbyszewo, Łosino, Lulemino
  2. w dniu 18.06.2020r., godz. 9:00 -13:00 - Słonowice, Dobrzęcino, Słonowiczki, Ciechomice, Wrząca, Ścięgnica, Kczewo, Bzowo, Lubuń, Żelkówko, Żelki, Kruszyna, Płaszewo, Komiłowo, Maszkowo, Kwakowo
  3. w dniu 19.06.2020r., godz. 9:00-13:00 - Sycewice, Komorczyn, Zębowo, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Bolesławice, Zajączkowo, Kobylnica, Widzino.

Informacja dotycząca wytycznych dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019

 Wytyczne, dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19 można znaleźć tutaj.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2019 plakat

 

 

 

Informacje kontaktowe

Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

X