Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

"Rodzina w Centrum II"

LOGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ogłasza nabór do udziału w projekcie partnerskim „Rodzina w Centrum II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020r. Wartość projektu wynosi 861 866,66 zł, w tym dofinansowanie: 818 773,33 zł. Liderem projektu jest Powiat Słupski, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Partnerami są: Gmina Kobylnica, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku i Fundacja „Bocianie Gniazdo” w Runowie. Projekt realizowany jest w okresie 01.12.2020r. - 30.11.2022r.

Jednym z głównych celów projektu, jest wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, poprzez następujące działania:

  • Wsparcie psychologiczne
  • Mediacje rodzinne
  • Terapia motywująca do podjęcia profesjonalnego leczenia odwykowego
  • Warsztaty dla kobiet „Perfekcyjna Pani Domu”
  • Warsztaty kompetencji rodzicielskich
  • Trening umiejętności społecznych dla dzieci
  • Wsparcie logopedyczne dzieci
  • Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy będzie nieczynny.

Dzień ten zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy Nr 11/2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników tutejszej Jednostki.

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

czyste powietrze 2 plakat

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, przy ul. Wodnej 20/3 można składać wnioski o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” .
Stosowny wniosek, (zgodnie z załącznikiem nr 1) można przesłać pocztą, złożyć za pośrednictwem ePUAP, lub wrzucić osobiście do skrzynki umieszczonej przed wejściem do budynku OPS.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod numerem telefonu 59 842-99-75 (wew. 21, 22 lub 26).

Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat.

Szczegóły dotyczące programu „Czyste Powietrze” znaleźć można również pod linkiem http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/ , a wymagane dokumenty, poniżej w załącznikach:

pdfwniosek_wydanie_zaswiadczenia_czesc_I.pdf

pdfoswiadczenie_czesc_II.pdf

pdfoswiadczenie_czesc_III.pdf

pdfoswiadczenie_czesc_IV.pdf

 

   

PROGRAM „Wspieraj Seniora”

logo programu wspieraj seniora

 

Drogi Seniorze!
Jeżeli masz ponad 70 lat i z uwagi na obecną sytuację spowodowaną występowaniem koronawirusa na terenie kraju, zdecydowałeś się pozostać w domu, a nie możesz liczyć na pomoc rodziny lub sąsiadów a potrzebujesz pomocy w zrobieniu Ci zakupów podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych skontaktuj się w tym celu z ogólnopolską infolinią nr tel.: 22 505 11 11, która przekieruje Twoje zgłoszenie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
Możesz również skontaktować się bezpośrednio z Ośrodkiem pod nr tel. 59 842 99 75.
Koszt ww. zakupów pokrywa Senior.
Osoba oczekująca wsparcia może również poprosić o pomoc, np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych). Zakres usług na rzecz osoby Seniora jest ograniczony, tzw. dystansem sanitarnym (np. nie można poprosić o usługę posprzątania mieszkania, itp.).
W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70-go roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia, oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.
Ocena takiej sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

WSPIERAJ SENIORA - wolontariusz

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów mogą zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Wodna 20/3; 76-251 Kobylnica ( po wcześniejszym umówieniu się na wizytę).
Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 roku.

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+

Ruszył program bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom dla seniorów powyżej 65 roku życia z grupy ryzyka, tj. osób leczonych z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego. Ze szczepień będzie mogło skorzystać 189 seniorów z powiatu słupskiego oraz 142 seniorów ze Słupska. Pacjent zgłaszający się na szczepienie zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentu tożsamości potwierdzającego miejsce zameldowania oraz zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka lub inną dokumentację na podstawie której będzie można potwierdzić przynależność do grupy ryzyka.
Zapisy na szczepienia prowadzi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1. Rejestracji można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 10-13 pod nr tel. 59 8460 615 lub 59 8460 632.
Program finansowany jest przez samorząd województwa pomorskiego i 18 samorządów powiatowych, w tym Powiat Słupski.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

plakat przedstawiający informacje dotyczące bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom  dla mieszkańców województwa pomorskiego powyżej 65 roku życia

X