KARTA SENIORA GMINY KOBYLNICA

 

 

     Program „Karta Seniora Gminy Kobylnica” skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i posiadają miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Kobylnica. Karta Seniora uprawnia do korzystania ze zniżek i innych rabatów oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców i instytucje biorące udział w projekcie.

   Celem Programu jest zwiększenie aktywności społecznej i sprawności grupy mieszkańców - seniorów, poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, udziału w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, wydarzeniach społecznych i edukacyjnych oraz kształtowania pozytywnego wizerunku kobylnickich seniorów.

   Wnioski o wydanie Karty Seniora  Gminy Kobylnica, deklaracje partnerstwa jak i szczegóły dotyczące ulg przysługujących dla Seniorów są dostępne
w załącznikach poniżej, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/3 ( pokój nr 1 ) oraz pod numerem telefonu  59 842-99-75, wew.11, jak i na stronie internetowej www.kobylnica.pl .

   Wniosek o wydanie Karty Seniora rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Zgodę na wydanie Karty Seniora zatwierdza Wójt Gminy Kobylnica lub upoważniona przez niego osoba po zaopiniowaniu przez członka Rady Seniora Gminy Kobylnica.


 Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo.