KARTA SENIORA GMINY KOBYLNICA

Program „Karta Seniora Gminy Kobylnica” skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i posiadają miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Kobylnica. Karta Seniora uprawnia do korzystania ze zniżek i innych rabatów oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców i instytucje biorące udział w projekcie.

Celem Programu jest zwiększenie aktywności społecznej i sprawności grupy mieszkańców - seniorów, poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, udziału w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, wydarzeniach społecznych i edukacyjnych oraz kształtowania pozytywnego wizerunku kobylnickich seniorów.

Wnioski o wydanie Karty Seniora Gminy Kobylnica, deklaracje partnerstwa jak i szczegóły dotyczące ulg przysługujących dla Seniorów są dostępne w załącznikach poniżej, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/3 ( pokój nr 1 ) oraz pod numerem telefonu 59 842-99-75, wew.11, jak i na stronie internetowej www.kobylnica.pl .

Wniosek o wydanie Karty Seniora rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Zgodę na wydanie Karty Seniora zatwierdza Wójt Gminy Kobylnica lub upoważniona przez niego osoba po zaopiniowaniu przez członka Rady Seniora Gminy Kobylnica.

Druki do pobrania dostępne są również poniżej:

pdfA_wniosek_o_wydanie_KS405.pdf

pdfB_karta_seniora_wz_r_2_1_.pdf

pdfC_KATALOG_ULG_aktualny_KKS.pdf

pdfD_karta_seniora_deklaracja_partnerstwa_1_.pdf

pdfXL_347_2017_z_dnia_25.05.2017.pdf

 


Drukuj