Nowy okres zasiłkowy - ważne informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:
- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia dobry start 300+,
na nowy okres zasiłkowy w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 roku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3, tj.: wyłącznie w każdy poniedziałek w godz. 7.30 – 16.30 oraz od wtorku do środy w godz. 7.30 – 15.30.
Ponadto rekomenduje się, aby w dni bezpośredniej obsługi, tj. od poniedziałku do środy, w miarę możliwości sprawy były realizowane po ich uprzednim umówieniu na konkretny dzień i godzinę z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej lub kontaktu telefonicznego lub e-mail z merytorycznym urzędnikiem/ pracownikiem.
Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na sytuację panującą w kraju spowodowaną wystąpieniem koronawirusa, zasady przyjmowania wniosków składanych osobiście w siedzibie tut. Ośrodka mogą ulec zmianie. Szczegółowe wytyczne odnośnie przyjmowania interesantów będą zamieszczone na stronie internetowej www.opskobylnica.pl.
Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2020 roku, m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej niektórych banków.
Informacje o świadczeniach można uzyskać telefonicznie pod nr. tel. 059/842-96-16, wew. 21, 22, 26.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy można również pobrać ze strony internetowej www.opskobylnica.pl .

Ponadto informujemy, iż nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłuża do 31 maja 2021 okres zasiłkowy 2019/2021. W związku z powyższym o ponowne przyznanie świadczenia 500+, będzie można ubiegać się dopiero w lutym 2021 roku.

 


Drukuj  
Zamknij menu
Wróć na początek strony