PILNA INFORMACJA

INFORMACJA
dotycząca realizacji świadczeń gotówkowych w miesiącu kwietniu 2020 roku w kasie tut. Ośrodka


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że z uwagi na sytuację panującą w kraju, spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego, jak i świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki: celowe, okresowe, stałe) dla osób, które nie zdołały założyć konta bankowego, w bieżącym miesiącu realizowane będą jedynie w dniu: 23.04.2020 roku w godzinach od 9.30 do 13.30 .
Na teren tut. Ośrodka będą wpuszczane osoby pojedynczo. Z uwagi na powyższe przed wejściem do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.

Działania podjęte przez tut. Ośrodek mają na celu ochronę zarówno Państwa, jak i nas – pracowników.
Prosimy zatem o wyrozumiałość.


Jednocześnie w dalszym ciągu przypominamy o konieczności założenia rachunku bankowego i dostarczenia numeru konta do siedziby tut. Ośrodka za pośrednictwem tradycyjnej poczty .
Dynamika rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 może spowodować brak możliwości realizacji świadczeń gotówkowych w kolejnych miesiącach.

 


                                                                                        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                        w Kobylnicy
                                                                                        Anna Łabik

 


Drukuj  
Zamknij menu
Wróć na początek strony