Zajęcia kulinarne

logotypy fundatorów projektów unijnych

Uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie w dniu 19.01.2023r. wzięli udział w warsztatach kulinarnych, podczas których mieli okazję własnoręcznie zrobić pralinki oraz trufle, którymi będą mogli poczęstować wnuki z okazji zbliżających się Dni Babci i Dziadka. Podczas spotkania seniorzy zrobili klasyczne pralinki z czekoladą, ale również pralinki z suszonych owoców i orzechów, które mogą być zdrowszą alternatywą dla tradycyjnych słodyczy.
Projekt „Srebrna Sieć II” realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.


Drukuj