"Rodzina w Centrum II"

LOGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ogłasza nabór do udziału w projekcie partnerskim „Rodzina w Centrum II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020r. Wartość projektu wynosi 861 866,66 zł, w tym dofinansowanie: 818 773,33 zł. Liderem projektu jest Powiat Słupski, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Partnerami są: Gmina Kobylnica, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku i Fundacja „Bocianie Gniazdo” w Runowie. Projekt realizowany jest w okresie 01.12.2020r. - 30.11.2022r.

Jednym z głównych celów projektu, jest wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, poprzez następujące działania:

 • Wsparcie psychologiczne
 • Mediacje rodzinne
 • Terapia motywująca do podjęcia profesjonalnego leczenia odwykowego
 • Warsztaty dla kobiet „Perfekcyjna Pani Domu”
 • Warsztaty kompetencji rodzicielskich
 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci
 • Wsparcie logopedyczne dzieci
 • Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego.

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zapisami projektu. Informacje na jej temat, będą również zamieszczone na stronie internetowej realizatora www.pcpr.slupsk.pl, oraz www.opskobylnica.pl i tablicach ogłoszeń a także będą przekazywane rodzinom współpracującym z asystentem rodziny, zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, który będzie wspierał uczestników projektu podczas realizowanych działań.

Odbywać się będzie ona na dwóch poziomach:

 • Formalnym, polegającym na dostarczeniu niezbędnych dokumentów zgłoszeniowych, tj. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanego regulaminu uczestnictwa.
 • Merytorycznym - uznaniu spełniania przez rodzinę poniższych przesłanek:
 • rodzina wymaga wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • rodzina przeżywa problemy opiekuńczo- wychowawcze, nie radzi sobie z właściwą opieką nad dziećmi,
 • rodzina współpracuje z asystentem rodziny.

Do projektu zostaną zakwalifikowane 22 osoby z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze (dorośli i dzieci). Po wyczerpaniu ww. limitu, utworzona zostanie lista rezerwowa rodzin. Rekrutacja potrwa do końca stycznia 2021r.

Rodziny zainteresowane udziałem w projekcie, powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy w formacie zgodnym z podanym na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku www.pcpr.slupsk.pl, oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy www.opskobylnica.pl, dostępnym również w wersji papierowej w siedzibie realizatora projektu. Wzór formularza, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami, należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wodna 20/3, 76-251 Kobylnica.

Osoba do kontaktu:
Asystent rodziny, Ksenia Dreścik, pokój: 8,
telefon: (59) 8429975, wew. 23, lub 721 160 500
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:


Drukuj