"Srebrna Sieć II" - rekrutacja

loga

Rekrutacja uczestników Projektu „Srebrna Sieć II”.

W styczniu 2021r.  rozpoczęła się i trwa nadal rekrutacja uczestników do Projektu „Srebrna Sieć II” ,w ramach którego osoby w wieku 60+ mogą liczyć na szeroki wachlarz usług skierowanych do seniorów.

W ramach realizacji ww. Projektu mieszkańcy Gminy Kobylnica będą mogli nieodpłatnie skorzystać z: usługi teleopieki, sąsiedzkich usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w formie rehabilitacji domowej,  oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Na terenie Powiatu Słupskiego powstanie sieć Klubów Seniora. Uczestnicy projektu będą mogli zostać objęci mobilnym poradnictwem psychologicznym. Dla uczestników Projektu przygotowano cykl szkoleń skierowanych do seniorów, opiekunów faktycznych oraz wolontariuszy działających w Punkcie Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego utworzonego w ramach Projektu „Srebrna Sieć”. Projekt przewiduje również inne formy aktywizacji środowiska senioralnego jak np. wsparcie działalności Rad Seniorów, oraz utworzenie Powiatowej Rady Seniorów. W ramach realizacji Projektu „Srebrna Sieć II” zorganizowane mają zostać spotkania dla seniorów z Powiatu Słupskiego w formie „Srebrnych Pikników”.
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie „Srebrna Sieć II” prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy nr. tel. 59 842 96 16 lub 59 842 99 75 wew. 19.


Projekt „Srebrna Sieć II” realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.

Nowa ulotka.jpg


Drukuj