Zaproszenie dla rodziców mieszkających na terenie powiatu słupskiego, do udziału w ankiecie dotyczącej występowania zjawiska przemocy

Ankieta jest anonimowa. Badania prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Wyniki badań zostaną zawarte w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024 oraz w Programie Profilaktycznym w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2021 – 2024.

Poniżej znajduje się aktywny link do ankiety. Zapraszamy do udziału !

https://www.survio.com/survey/d/H2P2F7E3O2E2P3M0A


Drukuj  

Informacje kontaktowe

Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Zamknij menu
Wróć na początek strony