Aktualności - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

Ważny komunikat - dystrybucja produktów żywnościowych

Informacje dotyczące wydawania produktów żywnościowych można znaleźć w zakładce Dystrybucja produktów

Nowe okresy zasiłkowe

INFORMACJA O NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2019 roku można składać  wnioski w formie papierowej w sprawie ustalenia prawa do:
- świadczeń wychowawczych 500+,

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- świadczenia dobry start 300+, na nowy okres zasiłkowy 2019/2020.

Wnioski   przyjmowane są  w dniach od poniedziałku do czwartku w następujących godzinach: tj. poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30 w siedzibie tut. Ośrodka,                    ul. Wodna 20/3.

Druki do pobrania   dostępne są  na miejscu lub na stronie internetowej www.opskobylnica.pl.

Informacje o świadczeniach można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 059/842-96-16                    wew. 21, 22, 26, a także osobiście w pok. nr 9 w godzinach pracy.

Jednocześnie informujemy, że aby otrzymać świadczenie wychowawcze 500+ z wyrównaniem od miesiąca lipca 2019 roku należy złożyć wniosek do 30 września 2019roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października (nastąpi ciągłość wypłaty świadczenia).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada (nastąpi ciągłość wypłaty świadczenia).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie Dobry Start 300 dla ucznia złoży prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek w miesiącu lipcu i sierpniu, ustalenie prawa i wypłata świadczenia następuje do 30 września.

Ponadto wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na pierwsze dziecko (bez badania dochodów rodziny) oraz na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 są przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 roku (druki dostępne na miejscu).   W formie elektronicznej przyjmowane są wnioski od 01 lipca 2019 roku.

Poniżej podano terminy rozpatrzenia wniosków o 500+ w zależności od daty złożenia wniosku:

 • termin złożenia wniosku: 01.07.2019 - 31.08.2019 termin rozpatrzenia wniosku i wypłaty świadczenia: do 31.10.2019
 • termin złożenia wniosku: 01.09.2019 - 30.09.2019 termin rozpatrzenia wniosku i wypłaty świadczenia: do 30.11.2019
 • termin złożenia wniosku: 01.10.2019 - 31.10.2019 termin rozpatrzenia wniosku i wypłaty świadczenia: do 31.12.2019
 • termin złożenia wniosku: 01.11.2019 - 30.11.2019 termin rozpatrzenia wniosku i wypłaty świadczenia: do 31.01.2020
 • termin złożenia wniosku: 01.12.2019 - 31.01.2020 termin rozpatrzenia wniosku i wypłaty świadczenia: do 29.02.2020

 

UWAGA !!!

 

Wnioski złożone do dnia 30.06.2019r. na pierwsze dziecko rozpatrywane są z zachowaniem dotychczasowych zasad tj. badaniem dochodu na osobę w rodzinie i posiadaniem zasądzonych alimentów (w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko).

 

 

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500 + - plakat informujący

Zmiana godzin pracy

Informacja o zmianie godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy od 1 lipca 2019r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że z dniem 1 lipca 2019r. czynny jest w następujących godzinach:

 1. poniedziałek 7:30 – 16:30
 2. wtorek – czwartek 7:30 – 15:30
 3. piątek 7:30 – 14:30

Kasa Ośrodka czynna jest w następujących godzinach:

 1. poniedziałek 9:30 - 15:30
 2. wtorek - czwartek  9:30 - 14:30
 3. piątek - nieczynna

Ponadto informujemy, że od 1 lipca 2019r. każdy piątek jest dniem przeznaczonym na pracę urzędnika (tj. bez obsługi interesantów), za wyjątkiem zdarzeń losowych, wymagających pilnej interwencji pracownika Ośrodka.

PCPR w Słupsku - ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych. Do podjęcia współpracy zachęcamy osoby, które kochają dzieci, są otwarte na ich potrzeby, chcą dzielić się z nimi dobrocią i radością. Oferujemy wsparcie specjalistów, pomoc w nawiązaniu wzajemnego kontaktu oraz w rozwiązywaniu codziennych problemów.

Rodziny mają możliwość udziału w grupach wsparcia, szkoleniach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz projektach odpowiadających na indywidualne potrzeby dzieci i osób sprawujących pieczę zastępczą.

Plakat - chłopak z misiem


Kandydaci na rodziców zastępczych zobowiązani są do odbycia procesu kwalifikacji, a następnie szkolenia, którego celem jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do sprawowania opieki i wychowania dzieci, a także zaspokajania ich potrzeb rozwojowych.

Szczegółowe informacje na temat wymagań formalnych oraz procesu kwalifikacji znajdują się na stronie internetowej www.pcpr.slupsk.pl w zakładce Rodzinna piecza zastępcza. Zachęcamy również do umówienia się na rozmowę indywidualną z pracownikiem zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, tel. 59 841 43 11.

Informacje kontaktowe

Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Zamknij menu
Wróć na początek strony