Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Ważny komunikat - dystrybucja dodatkowych produktów żywnościowych

bż logo 

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż w dniach od 19 października 2021r. do 21 października 2021r. odbędzie się dodatkowa dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020.
Produkty wydawane będą w budynku tut. Ośrodka wg następującego harmonogramu dla poszczególnych miejscowości:
w dniu 19.10.2021r., godz. 9:00-13:00- Słonowice, Dobrzęcino, Słonowiczki, Ciechomice, Wrząca, Ścięgnica, Kczewo, Bzowo, Lubuń, Żelkówko, Żelki, Kruszyna, Płaszewo, Komiłowo, Maszkowo, Kwakowo
w dniu 20.10.2021r., godz. 9:00-13:00- Sycewice, Komorczyn, Zębowo, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Bolesławice, Zajączkowo, Kobylnica, Widzino
w dniu 21.10.2021r., godz. 9:00-13:00- Sierakowo, Kończewo, Kuleszewo, Zagórki, Zbyszewo, Łosino, Lulemino.
Prosimy o przestrzeganie harmonogramu odbioru żywności- w danym dniu art. spożywcze otrzymają tylko osoby z podanych miejscowości.
Osoby odbierające prosimy również o zachowanie bezpiecznego dystansu w kolejce oraz przestrzeganiu zasady zakrywania ust i nosa zgodnie z wymogami.
Z uwagi na obecną sytuację spowodowaną występowaniem na terenie kraju wirusa CIVID-19, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż osobom najbardziej narażonym na ciężki przebieg choroby, tj. osobom w wieku 60+ oraz osobom, którym posiadana niepełnosprawność ograniczałaby osobiste przybycie do tut. Ośrodka, oraz przebywającym w kwarantannie, produkty żywnościowe mogą zostać dostarczone przez pracownika socjalnego. Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy prosimy o telefoniczne zgłaszanie się do pracownika socjalnego danego rejonu.

Fundusze Europejskie. Bezpłatne konsultacje w Urzędzie Gminy

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego zorganizowanego w Urzędzie Gminy w Kobylnicy przy ul. Głównej 20.
Bezpłatne konsultacje odbędą się w najbliższy czwartek 7 października w godz. 9:00 - 11:00. Nie prowadzimy zgłoszeń. W ramach MPI udzielane będą bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.
W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia w ramach założeń Funduszy Europejskich, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.
Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.
Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk
tel. 59 714 18 44; 59 714 18 45
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
Plakat Mobilny Punkt Informacyjny Kobylnica 7.10.2021

Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2021

Godło Polski i napis o treści: Ministerstwo Rodziny I Polityki Społecznej

Czym tak naprawdę jest rodzina? Jak tworzyć i pielęgnować zdrowe relacje rodzinne? Z czym mierzą się współcześni rodzice? Co daje i do czego zobowiązuje rodzicielstwo?

Na te pytania odpowiedzą eksperci z różnych dziedzin - psychologii, socjologii, historii, oraz praktycy - rodzice, dziadkowie, małżonkowie, dzieci i osoby młode w Programie „Rodzina LIVE!” już 5 października o godz. 18:00 w Studiu Fundacji Wiem i Umiem

Program dotyczy cyklu 12 spotkań transmitowanych na żywo, które będą dostępne i zapisane na Facebooku i kanale YouTube. Celem jest przedstawienie zagadnień istotnych w kontekście potrzeb i problemów współczesnych rodzin. 

Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające

czteroosobowa rodzina trzymająca się za ręce
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy
poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.
Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 821 z późn. zm.) 

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku przesyła informację o Programie Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego (tj. województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego).
Wszystkie działania zrealizowane w ramach Programu Kordian są bezpłatne.
Celem programu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji osób obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną.

Grupą docelową w projekcie są pacjenci powyżej 18 roku życia aktywni zawodowo, bezrobotni gotowi do podjęcia pracy, nieleczący się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, jak również niekorzystające z obecnie realizowanego Programu ChUK (NFZ). Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowaną i leczoną chorobą o podłożu kardiologicznym. Zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym i wcześniej stwierdzonym podwyższonym poziomem LDL.

Punkt Interwencji Kryzysowej oferuje pomoc

Informujemy, że każdy mieszkaniec Gminy Kobylnica, który znalazł się w kryzysie m.in. z powodu doświadczanej przemocy fizycznej lub psychicznej, jak również w powodu utraty zatrudnienia, śmierci bliskiej osoby, kryzysu zdrowotnego czy rozpadu związku, oraz gdy mierzy się z problemem wszelkich uzależnień członka rodziny, może skorzystać z nieodpłatnych usług Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Słupsku. Zakres wsparcia obejmuje: udzielenie pomocy interwencyjnej przez pracownika pierwszego kontaktu Punktu, oraz pomocy psychologicznej i prawnej, możliwość założenia „Niebieskiej Karty”, opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia, współdziałanie z przedstawicielem Gminy Kobylnica w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej, możliwość uczestniczenia w grupowych warsztatach, oraz monitoring sytuacji osoby w kryzysie.

Kontakt:
Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Słupsku
adres: ul. Jana Pawła II 1 lok. 604-607 (VI piętro) - dla niepełnosprawnych wejście od strony przychodni

X