Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 1. Wymagania:
  posiadanie kwalifikacji zgodnych z artykułem 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 901 z późniejszymi zmianami) to jest:
  Zgodnie z art. 116. ustęp 1 Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
  1. Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  2. Ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
  3. Do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
   1. Pedagogika,
   2. Pedagogika specjalna,
   3. Politologia,
   4. Polityka społeczna,
   5. Psychologia,
   6. Socjologia,
   7. Nauki o rodzinie;
  4. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej na uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w punkcie 3;
  5. Posiada obywatelstwo polskie, a także:

Szczepienia przeciw pneumokokom

Drodzy mieszkańcy,
Informujemy o możliwości bezpłatnej ochrony przed infekcjami pneumokokowymi dla mieszkańców po 65 roku życia z grup ryzyka w ramach szczepień finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Choroby pneumokokowe stanowią poważne zagrożenie szczególnie dla starszych osób i z obniżoną odpornością. Szczepienia przeciw pneumokokom dla tej grupy są kluczowym elementem w zapobieganiu poważnym komplikacjom zdrowotnym. Chronią między innymi przed zapaleniem płuc, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i sepsą pneumokokową. W tej chwili szczepienie to jest dla szerokiej grupy pacjentów na tak zwane „wyciągnięcie ręki” i warto skorzystać z tej możliwości.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w Klubie Seniora

Uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie, w dniu 11.04.2024 roku wzięli udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod okiem Pani Aleksandry Klimkowskiej, ratownika medycznego oraz Pani Beaty Jaworskiej pracownika Straży Gminnej w Kobylnicy, seniorzy mieli możliwość przyswojenia nie tylko wiedzy teoretycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ale również praktycznej. Każdy z uczestników spotkania miał okazję przy zastosowaniu fantoma przeprowadzić zabieg resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO), potocznie nazywanej sztucznym oddychaniem. Ponieważ zagadnienia związane z umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej są niezwykle ważne, seniorzy na spotkanie zaprosili również młodzież, która brała czynny udział w szkoleniu.

Zaproszenie na bezpłatne zajęcia sportowe

logotypy fundatorów projektów unijnych
Klub Seniora w Widzinie zaprasza chętnych Seniorów z Gminy Kobylnica do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych: „Gimnastyka z Basią” prowadzonych przez Panią Barbarę Glaza specjalistkę kinezygerontoprofilaktyki, które odbędą się w dniach 11.04.2024 roku i 25.04.2024r. o godzinie 15:00 na Świetlicy Wiejskiej w Widzinie.
W ramach działalności Klubu Seniora cyklicznie, dwa razy w miesiącu (w czwartki) na Świetlicy Wiejskiej w Widzinie odbywają się spotkania i warsztaty dla osób w wieku senioralnym, ponadto uczestnicy Klubu Seniora biorą udział w wycieczkach korzystając z oferty kulturalnej.
Klub Seniora w Widzinie informuje, że otwarty jest również nabór nowych uczestników. Osoby chętne do skorzystania z ww. oferty prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, Panią Joanną Nowe tel. 59 842 96 16 wewnętrzny 19.
Udział w zajęciach w Klubie Seniora jest bezpłatny dla wszystkich mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 60+.

Komunikat

Szanowni Państwo,
informujemy, że dzień 29.03.2024 roku,  zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy z dnia 12 stycznia 2024 roku dla pracowników jednostki określony został dniem wolnym od pracy.
W związku z powyższym w dniu 29.03.2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Mobilny dermobus ponownie w Gminie Kobylnica

Dnia 26 marca 2024r. w godzinach od 11.00 do 17.00 odbędą się badania dermatologiczne pod kątem czerniaka w Dermobusie, który odwiedzi Gminę Kobylnica. Bus, w którym można będzie wykonać bezpłatne badania, będzie oczekiwał na Państwa na parkingu przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji, przy ulicy Wodnej 20/4 w Kobylnicy. Akcja finansowana jest ze środków Powiatu Słupskiego i zostanie przeprowadzona we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku, Polskim Towarzystwem Stomijnym Pol-ilko, Amazonkami Słupsk oraz NFZ Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim.
Badania przeprowadzane będą bez konieczności rejestracji.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 59 8429975, wewnętrzny: 24. Na chętnych czeka 60 miejsc.

Informacje kontaktowe

Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

X