Struktura Organizacyjna

mgr Anna Łabik - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Justyna Ostrycharz - Zastępcaca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Michał Cackowski - Główny Księgowy

mgr Anna Wrycza - Starszy Księgowy

mgr Elżbieta Dreścik - samodzielny referent

Pracownicy socjalni:

mgr Patrycja Szymańska - specjalista pracy socjalnej - rejon I: Słonowice, Dobrzęcino, Słonowiczki, Ciechomice, Wrząca, Ścięgnica, Kczewo, Bzowo, Bzowo-Rozłęka

mgr Sławomir Daleki - starszy specjalista pracy socjalnej - rejon II: Sierakowo, Kończewo, Kuleszewo, Kuleszewo- Giełdoń, Zagórki, Zbyszewo, Łosino, Lulemino

Irena Kralska - specjalista pracy socjalnej - rejon III: Sycewice, Sycewice-Miedzno, Komorczyn, Zębowo, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Bolesławice

Bożena Rekowska - specjalista pracy socjalnej - rejon IV: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kobylnicy, Kobylnica: nieparzyste rosnące numery ulicy Głównej oraz wszystkie ulice znajdujące się po lewej stronie ul. Głównej; Zajączkowo.

mgr Iwona Moniuszko - specjalista pracy socjalnej - rejon V: Lubuń, Żelkówko, Żelkowiec, Żelki, Kruszyna, Płaszewo, Komiłowo, Maszkowo, Kwakowo.

mgr Joanna Nowe -  specjalista pracy socjalnej - rejon- VI: Kobylnica: parzyste rosnące numery ulicy Głównej oraz wszystkie ulice znajdujące się po prawej stronie ul. Głównej; Widzino.

Asystent rodziny:

Magdalena Kirko

Świadczenia rodzinne /świadczenia wychowawcze:

mgr Kinga Maciąg - inspektor d/s świadczeń rodzinnych

Fundusz Alimentacyjny/stypendia socjalne/świadczenia wychowawcze:

mgr Sylwia Terebecka - inspektor d/s świadczeń

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dodatki Mieszkaniowe:

mgr Agnieszka Owczarek - samodzielny referent ds. dodatków mieszkaniowych i obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Programy profilaktyczne:

mgr Anna Ożóg - inspektor ds. programów profilaktycznych

Usługi opiekuńcze:

Derda Elżbieta

Laza Ewa

Kowalska Małgorzata

Jackiewicz Anna


Drukuj