Świadczenie wychowawcze "RODZINA 500+" - koordynacja

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach programu „Rodzina  500+”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami z dniem 31 maja 2022r. jednostki samorządu terytorialnego zakończyły realizację wypłat świadczeń z programu "Rodzina 500+".
Samorządy po tym terminie będą jedynie wypłacać ww. świadczenia wynikające z prawa do świadczenia ustalonego przez wojewodę w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z wnioskami złożonymi do 31.12.2021r. w gminach, a w okresie od 1.01.2022 roku w ZUS. 
Od dnia 01 lutego 2022 r. wyłącznie ZUS przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.


Drukuj