Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, elektronicznej Karty Dużej Rodziny (do wyświetlania w smartfonie lub tablecie) bądź wydanie duplikatu Karty mogą być składane osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3, pok. nr 1, w dniach od poniedziałku do czwartku w następujących godzinach: tj. poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30 lub elektronicznie poprzez Platformę Informacyjno-Usługową Emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0
Informacje o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, jak i wniosek o wydanie KDR wraz z załącznikami, wykaz zniżek, oraz inne dokumenty są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina oraz w załącznikach poniżej:

  1.  czym_jest_karta_du_ej_rodziny.docx
  2. Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf
  3. 4914_1o_wiadczenie_o_planowanym_terminie_uko_czenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wy_szej_zkdr_01.pdf
  4. 4914_informacja_o_osobach_mog_cych_wy_wietla_kart_w_formie_elektronicznej_zkdr_04.pdf
  5. 4914_o_wiadczenie_dotycz_ce_w_adzy_rodzicielskiej_zkdr_03.pdf
  6. Opis_ustawowych_zniżek.docx
  7. Oświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastępczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka_-_ZKDR-02.pdf
  8. Aplikacja_mObywatel.docx
  9. Karta20Dużej20Rodziny20-20karta20tradycyjna.png


Drukuj