Dodatek Energetyczny

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 stycznia 2024 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, na podstawie artykułu 40 wnioski o wypłatę dodatku energetycznego pozostawia się bez rozpoznania do dnia 31 grudnia 2024 roku.


Drukuj