Dodatek Energetyczny

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie art. 57 wnioski o wypłatę dodatku energetycznego pozostawia się bez rozpoznania do dnia 31 grudnia 2023 roku.


Drukuj