Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja dot. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego utworzonych na terenie Miasta Słupska, z której skorzystać mogą również mieszkańcy Gminy Kobylnica nie mający możliwości ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, dostępna jest na stronie:  https://pomoc-prawo.pl/nieodplatna-darmowa-pomoc-prawna-slupsk/


Drukuj