Dokumenty do pobrania

Pomoc społeczna

pdf
podanie_o_pomoc.pdf
pdfZaswiadczenie_o_wynagrodzeniu_-_szczegółowe.pdf

Stypendia/zasiłki szkolne

pdf
wniosek_stypendium_szkolne.pdf
pdfwniosek_zasilek_szkolny.pdf
pdfZaswiadczenie_o_wynagrodzeniu_-_szczegółowe.pdf

Dokumenty wspólne

pdfzaświadczenie-o-dochodzie-uzyskanym1018.pdf
pdfoświadczenie_konto_bankowe1977.pdf

pdfAnkieta_koordynacja_od_29.04.2019.pdf


Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

pdf
wniosek_refundacja_VAT_2023.pdf
pdfwniosek_refundacja_VAT_2024.pdf

Czyste powietrze

pdfWzór_wniosku_o_wydanie_zaświadczenia_CP.pdf

Dodatek osłonowy

pdfwzór_wniosku_o_dodatek_osłonowy.pdf

Świadczenia rodzinne

pdfośw._gosp._rolne.pdf
pdfoswiadczenie_dochody_nieopodatkowane_ZSR-05.pdf
pdfOświadczenie_instyt_zapewn_całodobowe_utrzymanie_ZR.pdf

pdfOświadczenie_o_tymczasowym_zameldowaniu_ZR.pdf

pdfOświadczenie_urlop_wychowawczy_ZR.pdf
pdfwniosek_sw._rodzicielskie_SR-7.pdf
pdfzał._do_wniosku_zas._rodzinny.pdf
pdfwniosek_zas._rodzinny_SR-1.pdf
pdfwniosek_zasiłek_pielęgnacyjny.pdf

pdfwniosek_specj._zas._opiekuńczy.pdf

pdfwniosek_becikowe_SR-2.pdf
pdfświadczenie_pielęgnacyjne_wniosek_zasady_do_31.12.2023.pdf
pdfwniosek_o_świadczenie_pielegnacyjne_zasady_od_01.01.2024.pdf
pdfzałącznik_świadczenie_pielegnacyjne_zasady_od_01.01.2024.pdf

Fundusz alimentacyjny

pdfośw._bezskutecznosc_FA.pdf
pdfZFA-05_osw._gospodarstwo_rolne.pdf
pdfwniosek_fundusz_alimentacyjny_FA-1.pdf
pdfwzór_zaświadczenia_bezskutecznośc_egzakucji.pdf

pdfzaświadczenie-o-dochodzie-uzyskanym1018.pdf

pdfFA-1Z_zał._do_wnioskui_FA.pdf

pdfZFA-03_osw._nieopodatkowane.pdf


Dostępność

wniosek_o_zapewnienie_dostępności.docx3.odt


Drukuj