Wyniki z postępowań - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

IN VITRO - WYNIK KONKURSU

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO KONKURSU NA REALIZATORA GMINNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO PN.: „LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO IN VITRO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOBYLNICA W LATACH 2020-2024”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na realizatora programu zdrowotnego, pn.: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Kobylnica w latach 2020-2024” zostały wybrane oferty:

  1. Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Św. Piotra 21, 81-347 Gdynia

  2. INVICTA Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

 

pdfwyniki_wyboru_oferty_in_vitro.pdf

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HPV

Kobylnica, dnia 15.06.2020r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZATORA GMINNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO PN.: „PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HPV W GMINIE KOBYLNICA NA LATA 2019-2022”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022” została wybrana oferta SALUS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zielona 8, 76-200 Słupsk.

Uzasadnienie:

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy wpłynęła jedna oferta złożona przez Salus Sp. z o.o., który zaproponował najniższą cenę za wykonanie szczepień u 13-letnich dziewczynek przeciwko wirusowi HPV, w związku z powyższym będzie realizatorem programu.

 

pdfWYNIK_HPV.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamawiający:                                                                                 Kobylnica, dnia 22.05.2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

ul. Wodna 20/3

76-251 Kobylnica

tel./ fax.: (059) 842-96-16,

tel.: (059) 842-99-75

                                                                           

OPS.KIER. 271.1-5.2020

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie art. 138h i 138o na usługę dotyczącą organizacji zbiorowego żywienia dla uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego: http://opskobylnica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy jako Zamawiający na podstawie art. 138o ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu udzielono zamówienia Wykonawcy:

JAKUBEK – Beata Hołowienko

ul. Główna 63

Kobylnica 76-251

X