Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Komunikat

Szanowni Państwo,
informujemy, że dzień 29.03.2024 roku,  zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy z dnia 12 stycznia 2024 roku dla pracowników jednostki określony został dniem wolnym od pracy.
W związku z powyższym w dniu 29.03.2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Mobilny dermobus ponownie w Gminie Kobylnica

Dnia 26 marca 2024r. w godzinach od 11.00 do 17.00 odbędą się badania dermatologiczne pod kątem czerniaka w Dermobusie, który odwiedzi Gminę Kobylnica. Bus, w którym można będzie wykonać bezpłatne badania, będzie oczekiwał na Państwa na parkingu przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji, przy ulicy Wodnej 20/4 w Kobylnicy. Akcja finansowana jest ze środków Powiatu Słupskiego i zostanie przeprowadzona we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku, Polskim Towarzystwem Stomijnym Pol-ilko, Amazonkami Słupsk oraz NFZ Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim.
Badania przeprowadzane będą bez konieczności rejestracji.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 59 8429975, wewnętrzny: 24. Na chętnych czeka 60 miejsc.

Diagnoza potrzeb cudzoziemców

Szanowni Państwo,
Zapraszamy mieszkańców Gminy Kobylnica pochodzących z Ukrainy posiadających inne niż polskie obywatelstwo, do wypełnienia poniższej ankiety, która posłuży zdiagnozowaniu Państwa potrzeb oraz zaplanowaniu działań integracyjnych i aktywizujących. Państwa udział w ankiecie jest bardzo ważny. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki posłużą opracowaniu zbiorczego raportu. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet w terminie do 29.02.2024 roku.

Poniżej link do ankiety dla cudzoziemców:
https://forms.gle/ieMQBmvgg4ZwRXs27

Ankieta dotycząca programów polityki zdrowotnej

Szanowni mieszkańcy Gminy Kobylnica!
Serdecznie zachęcamy do udziału w anonimowej ankiecie dotyczącej Programów polityki zdrowotnej. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka krótkich pytań. Wyniki pozwolą nam na skuteczne rozpoznanie potrzeb wśród mieszkańców.

W załączeniu:
docxAnkieta_dotycząca_programów_polityki_zdrowotnej.docx

Wydłużony okres refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe

W dniu 31.12.2023 roku zmieniły się przepisy dotyczące ubiegania się o refundację podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2023 roku (Dziennik Ustaw z 22.12.2023 roku, pozycja 2760).
Na podstawie nowych przepisów możliwe jest składanie wniosków również za paliwa gazowe dostarczone w okresie od 01.01.2024r. do 30.06.2024 r.
W związku powyższym wydłużony zostaje termin na składanie wniosków, które można składać do 30 września 2024 roku lub w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 roku ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku do pobrania znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy w pokoju numer 9, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.
Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 złotych,
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę;
X