Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości

logo szlachetnej paczki
#JestemWolontariuszem wystartowała akcja, która zachęca do wolontariatu w Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości.

Trwa rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Kim oni są, dlaczego pomagają, czego nauczył ich wolontariat? Na stronie www.jestemwolontariuszem.pl dostępne są historie wolontariuszy, którzy opowiadają o swoich zadaniach i motywacjach. Sprawdź, co daje pomaganie i sam dołącz do wolontariatu!
Od liderów wszystko się zaczyna

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy przypomina o trwającym „Programie profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025”, który ma na celu wykrycie skali zakażeń HCV poprzez wykonanie badań przesiewowych na obecność wirusa HCV.
Założeniami programu jest wczesna identyfikacja i zmniejszenie dynamiki szerzenia się zakażeń HCV wśród mieszkańców Gminy Kobylnica. Oprócz działań informacyjnych przeprowadzone zostaną badania pielęgniarskie i przesiewowe u osób powyżej 18 roku życia. Program przewiduje objęcie nim 600 osób każdego roku.
Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, ul. Główna 54a, tel. 598429049.
sylwetka ciała ludzkiego z wyróżnioną wątrobą

Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy uprzejmie przypomina o trwającym „Programie profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025”, który ma na celu zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę poprzez ograniczenie ryzyka zachorowań oraz poprawę dostępności do badań przesiewowych przeciwko boreliozie wśród dorosłych mieszkańców Gminy Kobylnica.
W ramach prowadzonych działań każdego roku planuje się objąć programem 300 dorosłych mieszkańców Gminy.
Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy, ul. Główna 54a, tel. 59 8429049.

Wydawanie produktów żywnościowych z Banku Żywności

bank żywności logo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż termin kolejnej dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 znany będzie w drugiej połowie sierpnia 2022r. Dokładny harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie. Prosimy o bieżące monitorowanie strony internetowej www.opskobylnica.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 59 8429616 lub 59 8429975 (wewnętrzny 11).

Działania towarzyszące realizowane w ramach POPŻ Podprogram 2021

bank żywności logo
Informujemy, iż 20 czerwca 2022 roku w godzinach od 9:30 - 11:30, w świetlicy wiejskiej w Sycewicach zostaną przeprowadzone warsztaty ekonomiczne w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 dla beneficjentów pomocy żywnościowej z Gminy Kobylnica. Do udziału w w/w zajęciach uprawniona jest każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej.
Osoby chętne zapraszamy do uczestnictwa.

INFORMACJA O NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM

 

 indeks

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:  
- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

na nowy okres zasiłkowy można składać w formie elektronicznej od 01 lipca  2022 roku.         
Natomiast wnioski w formie papierowej, będą przyjmowane od 01 sierpnia 2022 roku w dniach od poniedziałku do czwartku w następujących godzinach: tj. poniedziałek 7.30 – 16.30,  wtorek – czwartek 7.30 – 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3.

Druki nowych wzorów wniosków, będą dostępne na stronie tut. Ośrodka, dopiero po ich opublikowaniu przez MRiPS (planuje się, że nastąpi to na przełomie lipca/sierpnia br.).
Informacje o świadczeniach można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 59/842-96-16 wew. 21, 22, 26, a także osobiście w pok. nr  9 w godzinach pracy tutejszego Ośrodka.

X