Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Badania kardiologiczne

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Kobylnica na badania kardiologiczne !

zadbaj o zdrowie po COVID - 19 plakat przedstawiający informacje dotyczące zbliżających się w gminie badań kardiologicznych

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

dodatek węglowy

17 września 2022 Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wprowadza, m. in. następujące zmiany:

  • dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
  • jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem;
  • dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę;
  • jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego. Ponadto, m.in. istnieje możliwość weryfikacji poprzez informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (innych niż węgiel)

polana drewna i pellet na tle kominka

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wprowadza m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy - przy założeniu, że takie źródło zostanie wcześniej zgłoszone wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
W dniu 21.09.2022 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw. Oznacza to, że gospodarstwa domowe mogą już przystąpić do wnioskowania o wypłatę dodatku.

Dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:
• 3000 zł. – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy,
• 2000 zł. - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
• 1000 zł. – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, trzon kuchenny, piec kaflowy, piecokuchnia zasilane drewnem kawałkowym,
• 500 zł – w przypadku. gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatkiem nie jest objęty w szczególności gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową).

Osteoporoza - bezpłatne badania

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Kobylnica do udziału w bezpłatnych badaniach w kierunku osteoporozy!
plakat zapraszający na bezpłatne badanie w kierunku osteoporozy w Słupsku dla osób po 40 roku życia

Komunikat

uwaga ważna informacja


Wójt Gminy Kobylnica informuje, iż z uwagi na brak przekazanych środków finansowych na realizację dodatku węglowego z budżetu państwa, wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Komunikat GINB w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach

Szanowni Państwo,
przypominamy obywatelom, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę –  lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.
Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.
Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawowo do zapewnienia (co najmniej jednej w roku) kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, podczas której będą również weryfikowane źródła ciepła.
Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji

Zespół CEEB

Informacje kontaktowe

Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

X