Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Rekrutacja uczestników projektu pn. „Srebrna Sieć II”

W związku z realizacją Projektu „Srebrna Sieć II” stanowiącego kontynuację i uzupełnienie Projektu „Srebrna Sieć”, którego realizacja zakończyła się z dniem 31.12.2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy zachęca osoby, które ukończyły 60-ty rok życia do zapoznania się z ofertą usług dostępnych w ww. Projekcie na stronie internetowej www.srebrnasiec.pl, oraz dzwoniąc do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy na numer 59 842 96 16 lub 59 842 99 75 w godzinach od 7:30 do 9:30 od poniedziałku do piątku.

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy tj. 2021/2022 będą przyjmowane od:

  •  1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, ePUAP, emp@tia, PUE ZUS),
  • 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez skorzystanie ze skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku Ośrodka (druki dostępne będą w II połowie marca).

Informacje o terminach rozpatrzenia wniosków umieszczone są w zakładce dotyczącej świadczeń wychowawczych.

plakat przedstawiający program rodzina 500 plus

Informacja

W dniu 31.12.2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy będzie czynny do godziny 13:00.
W sprawach pilnych, do godziny 15:30 dyżur pełnił będzie wyznaczony pracownik Placówki.

"Rodzina w Centrum II"

LOGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ogłasza nabór do udziału w projekcie partnerskim „Rodzina w Centrum II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020r. Wartość projektu wynosi 861 866,66 zł, w tym dofinansowanie: 818 773,33 zł. Liderem projektu jest Powiat Słupski, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Partnerami są: Gmina Kobylnica, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku i Fundacja „Bocianie Gniazdo” w Runowie. Projekt realizowany jest w okresie 01.12.2020r. - 30.11.2022r.

Jednym z głównych celów projektu, jest wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, poprzez następujące działania:

  • Wsparcie psychologiczne
  • Mediacje rodzinne
  • Terapia motywująca do podjęcia profesjonalnego leczenia odwykowego
  • Warsztaty dla kobiet „Perfekcyjna Pani Domu”
  • Warsztaty kompetencji rodzicielskich
  • Trening umiejętności społecznych dla dzieci
  • Wsparcie logopedyczne dzieci
  • Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy będzie nieczynny.

Dzień ten zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy Nr 11/2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników tutejszej Jednostki.

X