Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Komunikat

Szanowni Państwo,
w związku z opublikowanym przez Ministra Zdrowia komunikatem z dnia 1 października 2020 r. dotyczącym ustanowienia na terenie powiatu słupskiego żółtej strefy zagrożenia, w trosce o zdrowie mieszkańców naszej Gminy i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, wprowadzam następujące zasady funkcjonowania jednostki:

  • Od dnia 5 października 2020 r. do odwołania Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy obsługiwał będzie interesantów po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty
    z merytorycznym pracownikiem. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej.
  • Kasa jest nieczynna. Wszelkiego rodzaju należności wpłacać proszę z wykorzystaniem elektronicznych form płatności. Numer konta bankowego dostępny jest na naszej stronie internetowej.
  • W celu ułatwienia kontaktów z mieszkańcami Gminy w sprawach urzędowych przy drzwiach wejściowych Ośrodka została uruchomiona skrzynka umożliwiająca pozostawianie korespondencji nie wymagające potwierdzenia odbioru.

Leczenie niepłodności - in vitro

Zarządzenie nr 9/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy z dnia 29 września 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Kobylnica w latach 2020-2024”.

Działając na podstawie na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXVI/221/2020 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 września 2020r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pn.: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Kobylnica w latach 2020-2024” zarządzam, co następuje:

Szczepienia ochronne przeciwko HPV

 

SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIWKO HPV 2020 w Gminie Kobylnica
Informacja dla rodziców


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Z profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy dofinansowanych z budżetu Gminy Kobylnica w roku 2020 mogą skorzystać dziewczynki urodzone w 2007 roku oraz dziewczęta, które z różnych przyczyn nie zostały zaszczepione w latach poprzednich, po uzyskaniu stosownej zgody Wójta Gminy Kobylnica. Podstawą szczepienia jest imienna lista dziewczynek z Gminy Kobylnica.

KIEDY I GDZIE ODBĘDĄ SIĘ SZCZEPIENIA

Szczepienia dziewięciowalentną szczepionką Gardasil 9 wykonane zostaną w przychodni Centrum Zdrowia SALUS w Siemianicach, ul. Rzemieślnicza 10, tel. (59) 848 90 95 oraz 887 87 87 16, 885 904 942. Pełen cykl szczepienia dla jednej dziewczynki obejmuje podanie dwóch dawek szczepionki.
Terminy szczepień:

  • I dawka – od początku lipca, w terminach wyznaczonych przez lekarza
  • II dawka – w drugiej połowie grudnia, po upływie 5 miesięcy od pierwszej dawki

Przychodnia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.

Bezpłatne badania mammograficzne

Szanowni Państwo,
informujemy, że LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami LUX MED środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta. W pracowni mogą jednocześnie przebywać tylko trzy Panie, co zapewnia możliwość utrzymania niezbędnego dystansu. Przed badaniem pracownicy medyczni mierzą Paniom temperaturę i proszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań są także środki do dezynfekcji rąk. Organizator prosi o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji. W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:
     • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
     • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Zaproszenie dla rodziców mieszkających na terenie powiatu słupskiego, do udziału w ankiecie dotyczącej występowania zjawiska przemocy

Ankieta jest anonimowa. Badania prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Wyniki badań zostaną zawarte w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024 oraz w Programie Profilaktycznym w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2021 – 2024.

Poniżej znajduje się aktywny link do ankiety. Zapraszamy do udziału !

https://www.survio.com/survey/d/H2P2F7E3O2E2P3M0A

Komunikat

 

W całej Polsce 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.

Informacje kontaktowe

Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

X