Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku przesyła informację o Programie Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego (tj. województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego).
Wszystkie działania zrealizowane w ramach Programu Kordian są bezpłatne.
Celem programu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji osób obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną.

Grupą docelową w projekcie są pacjenci powyżej 18 roku życia aktywni zawodowo, bezrobotni gotowi do podjęcia pracy, nieleczący się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, jak również niekorzystające z obecnie realizowanego Programu ChUK (NFZ). Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowaną i leczoną chorobą o podłożu kardiologicznym. Zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym i wcześniej stwierdzonym podwyższonym poziomem LDL.

Punkt Interwencji Kryzysowej oferuje pomoc

Informujemy, że każdy mieszkaniec Gminy Kobylnica, który znalazł się w kryzysie m.in. z powodu doświadczanej przemocy fizycznej lub psychicznej, jak również w powodu utraty zatrudnienia, śmierci bliskiej osoby, kryzysu zdrowotnego czy rozpadu związku, oraz gdy mierzy się z problemem wszelkich uzależnień członka rodziny, może skorzystać z nieodpłatnych usług Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Słupsku. Zakres wsparcia obejmuje: udzielenie pomocy interwencyjnej przez pracownika pierwszego kontaktu Punktu, oraz pomocy psychologicznej i prawnej, możliwość założenia „Niebieskiej Karty”, opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia, współdziałanie z przedstawicielem Gminy Kobylnica w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej, możliwość uczestniczenia w grupowych warsztatach, oraz monitoring sytuacji osoby w kryzysie.

Kontakt:
Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Słupsku
adres: ul. Jana Pawła II 1 lok. 604-607 (VI piętro) - dla niepełnosprawnych wejście od strony przychodni

Ważny komunikat - dystrybucja produktów żywnościowych

logo banku żywności

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż w dniach od 29 lipca 2021r. do 2 sierpnia 2021r. wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020 wg następującego harmonogramu dla poszczególnych miejscowości:

w dniu 29.07.2021r., godz. 9:00 - 13:00 - Słonowice, Dobrzęcino, Słonowiczki, Ciechomice, Wrząca, Ścięgnica, Kczewo, Bzowo, Lubuń, Żelkówko, Żelki, Kruszyna, Płaszewo, Komiłowo, Maszkowo, Kwakowo

w dniu 30.07.2021r., godz. 9:00 - 13:00 - Sierakowo, Kończewo, Kuleszewo, Zagórki, Zbyszewo, Łosino, Lulemino

w dniu 02.08.2021r., godz. 9:00 - 13:00 - Sycewice, Komorczyn, Zębowo, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Bolesławice, Zajączkowo, Kobylnica, Widzino.

Produkty żywnościowe będą wydawane z tyłu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy - garaż OPS.

Dobry Start od ZUS - zmiany w programie

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

"Mądre leczenie" - kampania społeczna

Gmina Kobylnica przystąpiła do kampanii społecznej „Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia!” organizowanej przez PASMI - Polski Związek Producentów Leków bez Recepty we współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO - Głosem Seniora pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
W ramach tej kampanii Seniorzy z Gminy Kobylnica mają możliwość uzyskania specjalnych pojemniczków na leki oraz bloczków z karteczkami, gdzie można zapisywać aktualnie przyjmowane leki, suplementy diety i inne środki wspomagające zdrowie. Materiały dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/3.

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku rozpoczyna realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W ramach opieki wytchnieniowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zapewni członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji oraz dietetyki.
Z opieki wytchnieniowej w ramach programu skorzystać może łącznie 8 opiekunów, w tym:

  • 4 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • 4 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
X