Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Bon energetyczny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku można będzie składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego za okres od lipca do grudnia 2024r. Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem, które zastąpiło dodatek osłonowy.
Bon energetyczny będzie przysługiwać gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 2.500 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1.700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Gdy przeciętny miesięczny dochód przekracza wyżej wymienione kryteria dochodowe, bon będzie przyznawany, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego bonu będzie wynosić 20 złotych. W przypadku, gdy wysokość bonu energetycznego jest niższa niż 20 zł, bon ten nie przysługuje.
Wysokość bonu energetycznego standardowo wynosi:

 • 300,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 400,00 zł w gospodarstwie 2-3 osobowym,
 • 500,00 zł w gospodarstwie 4-5 osobowym,
 • 600,00 zł w gospodarstwie 6 i więcej osobowym.

Wsparcie żywnościowe dla osób potrzebujących

logo z treścią: fundusze europejskie na pomoc żywnościową 2021 - 2027
Szanowni Państwo, rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+, który jest kontynuacją już historycznego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z pomocy w formie paczek żywnościowych.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w artykule 7 ustawy o pomocy społecznej, i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, to jest:

 • 2 056,40 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1 590,00 zł netto – dla osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy osobiście w godzinach pracy placówki w celu uzyskania skierowania do otrzymania wyżej wymienionej pomocy.

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych planowany jest do końca listopada 2024r.
Ponadto informujemy, iż w dniach 11 i 12 lipca 2024r., w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, przy ul. Wodnej 20/3 wydawane będą produkty żywnościowe według następującego harmonogramu dla poszczególnych miejscowości:

 • w dniu 11.07.2024r., w godzinach od 9:00 do 13:00:
  Słonowice, Dobrzęcino, Słonowiczki, Ciechomice, Wrząca, Ścięgnica, Kczewo, Bzowo, Lubuń, Żelkówko, Żelki, Kruszyna, Płaszewo, Komiłowo, Maszkowo, Kwakowo, Sierakowo, Kończewo, Kuleszewo, Zagórki, Zbyszewo, Łosino, Lulemino,
 • w dniu 12.07.2024r., w godz. od 9:00 do 13:00:
  Zajączkowo, Kobylnica, Widzino, Sycewice, Komorczyn, Zębowo, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Bolesławice.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 59 8429616 oraz 59 8429975, wewnętrzny 11.

loga fundatorów projektów unijnych nowe BŻ

Opieka domowa dla osób niesamodzielnych - nowa usługa Centrum Zdrowia Salus

Od czerwca 2024 roku Centrum Zdrowia Salus rozpoczyna realizację nowego zakresu specjalistycznych usług – spersonalizowaną opiekę domową dla osób niesamodzielnych.
Oferta adresowana jest do osób niesamodzielnych:

 • osób starszych,
 • dzieci i młodzieży,
 • niepełnosprawnych,
 • wymagających specjalistycznego leczenia w domu,
 • rodzin potrzebujących czasowego wsparcia w opiece nad najbliższymi,
 • po zabiegach operacyjnych, podczas urlopu i tym podobne.

Polega na świadczeniu opieki w warunkach domowych z dojazdem do podopiecznego i zapewnieniu mu niezbędnego wsparcia i pomocy w zakresie usług opiekuńczych i medycznych.
Oferowane usługi obejmują stałą opiekę, profesjonalną pielęgnację oraz rehabilitację oraz wsparcie medyczne, a w razie potrzeby również specjalistyczne wsparcie i usługi medyczne Centrum Zdrowia Salus.
We wszelkich sprawach związanych z realizacją wyżej wymienionych usług należy kontaktować się z Koordynatorami Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Salus:
• Natalia Bomczyńska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu 887 878 766
• Tomasz Zabłocki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. 727 507 200
Więcej informacji na stronie: https://opiekadomowa.slupsk.pl

Informacja o nowym okresie zasiłkowym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

 • zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

na nowy okres zasiłkowy można składać w formie elektronicznej od 1 lipca 2024 roku. Natomiast wnioski w formie papierowej, będą przyjmowane od 1 sierpnia 2024 roku w dniach od poniedziałku do czwartku w następujących godzinach: to jest poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek w godzinach 7.30 – 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ulica Wodna 20/3, pokój numer 10.
Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego są dostępne na stronie: https://opskobylnica.pl/druki-do-pobrania.
Informacje o świadczeniach można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 59 8429616, wewnętrzny 21, 22, 26, a także osobiście w pokoju nr 10 w godzinach pracy tutejszego Ośrodka.

Ogłoszenie o konkursie kandydatów na stanowisko Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ulica Wodna 20/3.

 1. Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
  1. Sprawowanie obowiązków zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, w szczególności w zakresie nadzoru i prawidłowej realizacji zadań działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, stypendiów socjalnych;
  2. Prowadzenie postępowania administracyjnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie udzielonych upoważnień;
  3. Prowadzenie spraw organizacyjno- administracyjnych Ośrodka, w tym usprawnianie organizacji, metod i form pracy podległych pracowników,
  4. Nadzór nad prawidłową realizacją programów profilaktycznych i programów realizowanych z dofinansowaniem środków zewnętrznych;
  5. Terminowe sporządzanie sprawozdań, zestawień, raportów;
  6. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej;
  7. Konstruowanie planów finansowych oraz racjonalne gospodarowanie finansami zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  8. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w sprawach wynikających z bezpośredniego nadzoru;
  9. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Kobylnica;
  10. Przygotowywanie zarządzeń i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka;
  11. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
  12. Zastępstwo kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy podczas jego nieobecności i reprezentowania go na zewnątrz.
 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem numer 8/2024 Kierownika z dnia 10 czerwca 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy w dniu 14.06.2024 roku będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

X