Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku rozpoczyna realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W ramach opieki wytchnieniowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zapewni członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji oraz dietetyki.
Z opieki wytchnieniowej w ramach programu skorzystać może łącznie 8 opiekunów, w tym:

  • 4 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • 4 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

INFORMACJA O NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

  •  zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

na nowy okres zasiłkowy, można składać w formie elektronicznej od 01 lipca 2021 roku.
Natomiast wnioski w formie papierowej, będą przyjmowane od 01 sierpnia 2021 roku w dniach od poniedziałku do czwartku w następujących godzinach: tj. poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3.
Druki nowych wzorów wniosków, będą dostępne na stronie tut. Ośrodka, dopiero po ich opublikowaniu przez MRiPS (planuje się, że nastąpi to na przełomie lipca/sierpnia br.).
Informacje o świadczeniach można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 59/842-96-16 wew. 21, 22, 26, a także osobiście w pok. nr 9 w godzinach pracy tutejszego Ośrodka.

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

kolorowy plakat przedstawiający hasło dobry start

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

15 czerwca 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie
w takim samym trybie.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Zgodnie z ww. rozporządzeniem wszyscy rodzice od 1 lipca mogą składać wnioski wyłącznie online:                                                                                                                                                                                                                                

Wnioski należy składać do 30 listopada br.

Diagnoza problemów i zagrożeń społecznych występujących na terenie Gminy Kobylnica

Szanowni Państwo,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy zakończył prace nad opracowywaniem diagnozy problemów i zagrożeń społecznych występujących na terenie Gminy Kobylnica.

Badania społeczne są nieocenionym źródłem informacji o życiu społeczności lokalnej.
Należy pamiętać, iż diagnozowanie problemów społecznych jest podstawą każdego działania służącego rozwiązywania problemów ludzi, a co za tym idzie lepszemu zaspokajaniu ich potrzeb i poprawie jakości ich życia. Dodatkowo pomaga w budowaniu długofalowej strategii rozwoju gminy oraz dostarczają wskazówek mogących być pomocne przy tworzeniu programów profilaktycznych oraz Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Wydawanie żywności w czerwcu 2021 roku

bż logo

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż w miesiącu czerwcu 2021r. produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020 nie będą wydawane.
Dostawę produktów z Banku Żywności w Słupsku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy przewiduje się na miesiąc lipiec 2021r.
Informację o dokładnym terminie dystrybucji żywności będzie można uzyskać na stronie internetowej www.opskobylnica.pl w zakładce: Dystrybucja produktów lub pod numerem telefonu (59) 8429616.

Karta Dużej Rodziny - informacja

plakat przedstawiający rodzinę z dziećmi mówiący o ważnej informacji
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, informujemy, iż od dnia 9 czerwca 2021r. wszystkie aktywne Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel (dawniej aplikacja mTożsamość).
Jednocześnie informujemy , iż aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021r. Elektroniczna KDR zostanie przeniesiona do publicznej aplikacji mobilnej mObywatel
. Do aktywowania mObywatela wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Ponadto od 9 czerwca 2021r. opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy karty będzie wynosiła 10 zł.

X