Diagnoza potrzeb cudzoziemców

Szanowni Państwo,
Zapraszamy mieszkańców Gminy Kobylnica pochodzących z Ukrainy posiadających inne niż polskie obywatelstwo, do wypełnienia poniższej ankiety, która posłuży zdiagnozowaniu Państwa potrzeb oraz zaplanowaniu działań integracyjnych i aktywizujących. Państwa udział w ankiecie jest bardzo ważny. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki posłużą opracowaniu zbiorczego raportu. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet w terminie do 29.02.2024 roku.

Poniżej link do ankiety dla cudzoziemców:
https://forms.gle/ieMQBmvgg4ZwRXs27


Drukuj