Informacja o nowym okresie zasiłkowym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

  • zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

na nowy okres zasiłkowy można składać w formie elektronicznej od 1 lipca 2024 roku. Natomiast wnioski w formie papierowej, będą przyjmowane od 1 sierpnia 2024 roku w dniach od poniedziałku do czwartku w następujących godzinach: to jest poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek w godzinach 7.30 – 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ulica Wodna 20/3, pokój numer 10.
Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego są dostępne na stronie: https://opskobylnica.pl/druki-do-pobrania.
Informacje o świadczeniach można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 59 8429616, wewnętrzny 21, 22, 26, a także osobiście w pokoju nr 10 w godzinach pracy tutejszego Ośrodka.


Drukuj