„NIE nowotworom u dzieci”

     logo fundacji McDonalda

Kobylnica

Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych pod nazwą:

„NIE nowotworom u dzieci”

Fundacja Ronalda McDonalda wraz z Wójtem Gminy Kobylnica, zaprasza na profilaktyczne badania USG dzieci z Gminy Kobylnica w wieku od 2 do 6 lat.
W przypadku gdy stan zdrowia dziecka niepokoi Opiekuna, możliwe jest poddanie je badaniom ultrasonograficznym od 9 miesiąca życia.
Badania odbędą się na pokładzie Ambulansu w dniu 13 maja 2021 roku w godzinach od 9.00 do 17.00 na terenie parkingu przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4. Badania są bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne.

Celem badań USG jest dokładna ocena stanu narządów wewnętrznych oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy. Badania są realizowane według standardów medycznych określonych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i wykonywane przez doświadczonych lekarzy radiologów. Czas potrzebny na badanie to około 15-18 minut. Po zakończeniu Opiekunowie otrzymują wyniki badań oraz ewentualne porady lekarskie.

Do Ambulansu mogą zostać przyjęte wyłącznie osoby, które w ciągu 2 tygodni poprzedzających termin badania nie miały świadomego kontaktu z jakimikolwiek chorobami zakaźnymi. W odniesieniu do zagrożenia koronawirusem Sars-CoV-2 również takie, które nie miały w tym czasie kontaktu z osobami podróżującymi z zagranicy lub objętymi kwarantanną czy nadzorem epidemiologicznym. Badania prowadzone są w dwóch gabinetach rotacyjnie tak, aby Opiekunowie dzieci i Pacjenci nie spotkali się w sekretariacie Ambulansu.
Jak ważne jest zdrowie naszego dziecka? Rodzice nie mają wątpliwości – najważniejsze.
A jak często wykonujemy naszym dzieciom badania profilaktyczne? Za rzadko lub wcale.

 

Aby wziąć udział w badaniu USG należy wcześniej zarejestrować dziecko, kontaktując się z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy pod numerem tel. 609 418 855, w dniach 6 i 7 maja 2021 roku, w godzinach od 8.00 do 14.00 - decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w badaniu bez rejestracji nie jest możliwy. Pracownik zbiera niezbędne dane i udziela Opiekunowi dziecka szczegółowych informacji co do dnia i miejsca badań, zapoznaje z instrukcją postępowania podczas badań, zgodą na badanie i wywiadem epidemiologicznym. Zaleca się aby  ww. druki, dostępne na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy oraz Urzędu Gminy w Kobylnicy były wypełnione przez Opiekuna w miejscu jego zamieszkania, przed przystąpieniem do badań.
Liczba miejsc jest ograniczona. O wcześniejszym zakończeniu zapisów z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc poinformujemy na stronie Fundacji Ronalda McDonalda oraz na stronie Gminy Kobylnica pod adresem https://kobylnica.pl/ .
Ambulans Fundacji to unikalna, mobilna stacja medyczna, składająca się poczekalni rejestracji oraz dwóch gabinetów lekarskich, wyposażonych w nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny.
Z badań w ambulansie od początku działania programu skorzystało już ponad 70 000 dzieci.

W załączeniu:


Drukuj