Opaski telemedyczne w ramach Programu "Wspieraj seniora" - moduł II

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje o możliwości pozyskania opasek telemedycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Opaski przeznaczone są:

  • dla osób powyżej 65 roku.życia mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Osoby zainteresowane otrzymaniem „Opaski telemedycznej” prosimy o kontakt osobisty z pracownikami socjalnymi w siedzibie OPS lub telefoniczny pod numerem 59 8429975 wew. 15,16,17,19  do dnia 14.02.2022r.
wspieraj seniora grafika


Drukuj